Gå til hovedinnhold
Best Western logo

Brukervilkår

BEST WESTERN INTERNATIONAL INC. LES FØLGENDE BETINGELSER NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET Dette nettstedet drives fra USA Velkommen til www.bestwestern.com («Nettstedet»). Nettstedet eies og drives av Best Western International, Inc., et selskap som er innlemmet i Arizona, USA. Henvisninger til "Best Western", "vi" og "oss" i disse vilkårene, avhengig av sammenhengen, refererer kollektivt til Best Western og ethvert datterselskap av Best Western, inkludert, men ikke begrenset til, SureStay, Inc. Dette nettstedet drives fra våre kontorer i Phoenix, Arizona og ikke fra noe annet sted. Eventuelle oversettelser av denne siden eller deler av nettstedet til et annet språk enn engelsk, er bare for å imøtekomme våre kunder og betyr ikke, direkte eller indirekte, at nettstedet drives fra noe annet land.

Betingelser for bruk

Du garanterer at du er minst 18 år gammel og har lovlig tilgang til å bruke dette nettstedet («Nettstedet») og innholdet, dataene og informasjonen man kan finne her (samlet referert til som «Innholdet») i overenstemmelse med de vilkår og betingelser som er beskrevet nedenfor («Brukervilkår»). Du garanterer at du er økonomisk ansvarlig for all din bruk av dette Nettstedet. Du garanterer at du fører oppsyn med eventuelle mindreårige som bruker dette Nettstedet i ditt navn eller med din konto. Du garanterer også at all informasjon gitt av deg eller medlemmer av din husholdning ved bruk av dette Nettstedet, er sann og presis. Du samtykker i at reservasjonstjenestene på dette Nettstedet kun skal bli brukt til legitime reservasjoner eller bestillinger for deg eller andre personer som du har lovlig myndighet til å handle på vegne av. Du forstår at overdreven bruk eller misbruk av reservasjonstjenestene på dette Nettstedet kan føre til at du blir nektet adgang til slike tjenester. For alle reservasjoner eller andre tjenester som kan belastes med gebyrer, samtykker du i at du skal følge de vilkår og betingelser som er gitt, inkludert, men ikke begrenset til, betaling av alle beløp innen gitt frist, overholdelse av alle regler og restriksjoner når det gjelder tilgjengelige priser, produkter og tjenester. Du er selv fullt ut ansvarlig for alle avgifter, gebyrer, tollsatser, skatter og verdivurderinger som måtte oppstå i forbindelse med bruk av dette Nettstedet. Dersom du har fått et brukernavn og passord, er disse kun for personlig bruk. Du kan ikke avsløre ditt brukernavn eller passord for andre, eller la andre bruke ditt brukernavn og passord for å få tilgang til Nettstedet. Du er ansvarlig for å holde brukernavn og passord konfidensielt og sikkert, og du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på din konto eller med ditt passord. Du må melde fra til Best Western International umiddelbart dersom ditt brukernavn eller passord er blitt misbrukt. Best Western International forbeholder seg retten til å, til enhver tid, forandre på vilkår, betingelser og kunngjøringer i Innholdet og på Nettstedet. Vi kan også til enhver tid revidere disse Brukervilkårene ved å forandre på dette dokumentet. Det forventes at du sjekker dette dokumentet fra tid til annen slik at du legger merke til eventuelle forandringer vi har gjort, siden disse er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse brukervilkårene kan også overstyres av bestemmelser eller kunngjøringer publisert andre steder på vårt Nettsted.

Tillatelser og tilgang til nettstedet

Best Western International gir deg en begrenset og ikke-eksklusiv tillatelse, som kan tilbakekalles, til personlig bruk av dette Nettstedet og Innholdet. Tillatelsen gjelder kun forespørsler om eller faktiske reservasjoner og beslektede tjenester, inkludert tjenester relatert til anskaffelse av eller administrasjon av medlemskap i Best Western Rewards®. Du er selv ansvarlig for tilgang og bruk av Nettstedet og all aktivitet som foregår i henhold til denne begrensede tillatelsen. Tilgangen til Nettstedet er personlig. Du kan ikke gi en tredjepart, det være seg en person, enhet eller tjeneste, tilgang til dette Nettstedet på dine vegne. Du kan ikke laste ned (annet enn mellomlagring) eller modifisere dette Nettstedet eller deler av det uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Best Western International. Denne tillatelsen inkluderer ikke: (a) noen form for gjensalg eller kommersiell bruk av dette Nettstedet eller dets innhold; (b) samling og bruk av hotellregistre, beskrivelser eller priser; (c) bruk avledet av dette Nettstedet eller dets innhold; eller (d) bruk av data mining, roboter eller lignende datainnsamling og utvinningsverktøy. Dette Nettstedet, eller deler av det, kan ikke reproduseres, gjengis, kopieres, selges, videreselges, besøkes eller på noen som helst måte utnyttes i kommersielt øyemed uten en uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Best Western International. Du kan ikke benytte deg av framing eller framing-teknikker for å bruke varemerke, logo eller annen proprietær informasjon (inkludert bilder, tekst, sidelayout eller form) som tilhører Best Western International og andre assosiert med dem, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse. Du kan ikke benytte deg av metatagger eller annen «skjult tekst» som bruker Best Western Internationals navn eller varemerke, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Best Western International. Enhver uautorisert bruk terminerer tillatelsen gitt av Best Western International. Du er gitt en begrenset og ikke-eksklusiv rett, som kan tilbakekalles, til å opprette en hyperlink til Best Western Internationals hjemmeside, såfremt denne linken ikke gjengir Best Western International, deres assosierte partnere eller deres produkter eller tjenester på en uriktig, villedende, nedsettende eller støtende måte. Du kan ikke bruke noen av Best Western Internationals logoer eller annet proprietært billedmateriale eller varemerke som en del av linken, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse. Rettigheter som ikke uttrykkelig er angitt her, er reservert Best Western International.

Handlinger som ikke tillates

Du aksepterer at du ikke kan: (a) kopiere, vise, modifisere, reprodusere eller på annen måte overføre noe av Innholdet til en tredjepart uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Best Western International; (b) forstyrre eller avbryte nettverk som er koblet til Nettstedet; (c) benytte deg av eller forsøke å benytte deg av noen form for innretning, programvare eller aktivitet som forstyrrer Nettstedets korrekte funksjoner eller transaksjoner som Nettstedet tilbyr; (d) overføre filer, data eller annet innhold som bærer med seg data virus, korruptert data, dataormer, «trojanske hester» eller andre anvisninger eller utforminger som kan slette data eller program, eller forårsake at Nettstedet eller annet utstyr eller system ikke virker eller ikke er fullt ut brukelige slik de er laget for; (e) kommunisere til eller gjennom Nettstedet på en slik måte at det bryter med noen lover, det være seg lokale lover, delstatslover, lover på regionalt nivå, føderale lover, nasjonale lover, internasjonale lover eller andre lover; (f) kommunisere innhold som er ærekrenkende, injurierende, støtende eller uanstendig, til eller gjennom Nettstedet; eller (g) kommunisere noe til eller gjennom Nettstedet som krenker rettighetene til en tredjepart.

Immaterielle rettigheter

Dette Nettstedet og Innholdet i det inkluderer bestemte Best Western® varemerker og opphavsrettsbeskyttet materiale eller varemerker og opphavsrettsbeskyttet materiale som vi er autorisert til å bruke («Materiale beskyttet av immaterialretten»). Ingen tillatelser eller rettigheter til noe Materiale beskyttet av immaterialretten er gitt eller overdratt til deg. Reproduksjon eller lagring av Innholdet fra dette Nettstedet er underlagt U.S. Copyright Act. Best Western International er den eneste og eksklusive eieren av bestemte registrerte og uregistrerte varemerker, servicemerker og kollektive servicemerker (som samlet går under betegnelsen «varemerker»), inkludert, men ikke begrenset til:

Alle andre varemerker ikke eid av Best Western International som finnes på dette Nettstedet, er eid av respektive rettighetshavere som både kan og ikke kan være assosiert eller forbundet med eller sponset av Best Western International eller deres medlemsorganisasjoner koblet til BWI.

Best Western International Inc. har en ikke-eksklusiv lisens hos U.S. Patent Nos. 5,774,870, 6,009,412, og 6,578,012, eid av Affinion Net Patents, Inc.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder eid eller drevet av andre enn Best Western International. Slike lenker er gjort tilgjengelig for din service. Best Western International kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for innholdet, personvernbestemmelsene eller sikkerheten for disse nettstedene. Uten å begrense det som er nevnt over, fraskriver Best Western International seg spesifikt alt ansvar dersom disse nettstedene: (a) krenker tredjeparts immaterialrettigheter; (b) er upresise, ufullstendige eller villedende; (c) ikke er salgbare eller tilpasset et spesielt formål; (d) ikke gir tilstrekkelig sikkerhet og personvern; (e) inneholder virus eller annet av skadelig art; eller (f) er injurierende eller ærekrenkende. Best Western International går ikke god for innholdet eller produkter eller tjenester tilgjengelig på disse nettstedene. Om du klikker deg inn på disse nettstedene, er det på egen risiko.

Personvern

Din bruk av Nettstedet er underlagt Best Western Internationals personvernbestemmelser. Dersom du ønsker å se personvernbestemmelsene som styrer hvordan vi behandler informasjon på dette Nettstedet, les våre Personvernbestemmelser. Ved å bruke vårt Nettsted godtar du at din personlige informasjon blir brukt i henhold til våre personvernbestemmelser.

ADVARSEL I HENHOLD TIL ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT (18 U.S.C. 2701-2711): VI KAN IKKE GARANTERE FOR KONFIDENSIALITET ELLER VERN MOT MISBRUK AV PERSONDATA I KOMMUNIKASJON ELLER INFORMASJON SOM BLIR SENDT GJENNOM DETTE NETTSTEDET ELLER ANDRE NETTSTEDER LENKET TIL DETTE. VI ER IKKE RETTSLIG ANSVARLIGE FOR VERN MOT MISBRUK AV PERSONDATA NÅR DET GJELDER INFORMASJON, E-POSTADRESSER, REGISTRERING OG IDENTIFIKASJONSDATA, DATALAGER, KOMMUNIKASJON, KONFIDENSIELL INFORMASJON ELLER FORRETNINGSHEMMELIGHETER ELLER NOE ANNET INNHOLD SENDT OVER NETTVERKET SOM DETTE NETTSTEDET HAR TILGANG TIL, ELLER SOM PÅ ANNEN MÅTE ER TILKNYTTET DIN BRUK AV NETTSTEDET.

Ansvarsbegrensning

Bortsett fra der det er forbudt ved lov, skal Best Western International ikke under noen omstendigheter stilles rettslig ansvarlig for indirekte skade, følgeskader eller noe skade overhodet, inkludert tap av fortjeneste eller data, uansett om det er snakk om kontraktrettslige eller erstatningsrettslige forhold som skyldes bruken av eller ytelsen til Nettstedet eller Innholdet, eller ytelsen eller mangel på ytelse av Best Western International eller en tredjepart som tilbyr produkter eller tjenester relatert til dette Nettstedet. Denne ansvarsbegrensningen skal gjelde uten hensyn til om kravet er reist basert på kontrakt, uaktsomhet eller annen grunn til erstatning, selv om Best Western International har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader*.

Garanti

Bortsett fra der det er forbudt ved lov, er dette Nettstedet og Innholdet tilgjengelig «SOM DET ER», uten garanti, betingelser, representasjon, utvidelser, løfter eller vilkår av noe slag**, direkte eller indirekte, lovfestet eller annet. Inkludert i dette, og uten begrensninger, gir Best Western International ingen garanti for salgbarhet og brudd på immaterialrettigheter eller tilpasning til et spesielt formål. Best Western International kan ikke garantere at informasjon, tekst, grafisk innhold, lenker eller annet på dette Nettstedet eller i dets Innhold er nøyaktig eller fullstendig. Best Western International kan gjøre forandringer i Innholdet, programmene eller reglene eller annen informasjon beskrevet i Innholdet, når som helst og uten forvarsel. Best Western International forplikter seg ikke til å oppdatere Innholdet.

Gjeldende lovgivning

Eventuelle tvister eller krav som relaterer seg til disse Brukervilkårene eller til bruk av Nettstedet eller Innholdet som finnes på dette Nettstedet, skal avgjøres etter lovene i staten Arizona i USA, og kun etter lovene som gjelder der, og skal avgjøres av staten Arizonas domstoler eller en føderal domstol i Arizona.

Sammenslåing/frafallelse/delvis ugyldighet

Disse Brukervilkårene utgjør den fullstendige avtalen mellom partene, uansett hva det måtte gjelde, og overstyrer alle tidligere muntlige og skriftlige avtaler. Om Best Western International skulle gjøre feil eller forårsake forsinkelser når de utøver sin rett eller bøter på eller håndhever betingelsene og vilkårene i Brukervilkårene, er ikke dette grunn til å frafalle Brukervilkårene. Hvis noen deler eller bestemmelser i Brukervilkårene er ugyldige, umulige å håndheve, eller annullerte, vil de resterende delene fremdeles ha full gyldighet og effekt. Overskrifter er kun for å gjøre teksten enklere og kan ikke brukes for å tolke disse Brukervilkårene.

Merknader

Alle merknader eller annen kommunikasjon som er tillatt eller påkrevd ifølge disse Brukervilkårene, kan sendes med e-post, brevpost eller, av Best Western International, ved å publisere en slik merknad på dette Nettstedet. Merknaden er ansett som sendt av deg med e-post eller brevpost når du får en kvittering, eller umiddelbart dersom den publiseres på dette Nettstedet.

BEST WESTERN®; BEST WESTERN PLUS®; BEST WESTERN PREMIER®; BW®; BWR®; BEST WESTERN REWARDS®; Vīb®; GLō®; BW PREMIER COLLECTION® BY BEST WESTERN; EXECUTIVE RESIDENCY BY BEST WESTERN®; BW SIGNATURE COLLECTION® BY BEST WESTERN; SURESTAY® HOTEL BY BEST WESTERN; SURESTAY PLUS® BY BEST WESTERN; SURESTAY COLLECTION® BY BEST WESTERN;Y; 1 800 WESTERN®; BEST REQUESTS®;;; BEST WESTERN SERVICE REWARDS®; OPERATION: HOSPITALITY®; BEST WESTERN I CARE®; STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES®; BUSINESS PLUS®; BEST BUSINESS WORLDWIDE®; BEST WESTERN BESTRATES®; BEST WESTERN RIDE REWARDS®; BEST WESTERN SPEED REWARDS®; SLEEP AND FLY®; BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD®; BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD®; BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE®; BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE®; BEST WESTERN HOME TEAM ADVANTAGE®; BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE®; REWARD IT FORWARD®; BEST WESTERN TO GO®; BEST WESTERN SEARCH & STAY®; BEST WESTERN TRAVEL CARD®; GIVE THE GIFT OF TRAVEL®; THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES®; RECOGNITION GUARANTEE; RECOGNITION GUARANTEED®; ULTRA CLEAN®; BEST BUSINESS SELECT®; BEST WESTERN MARKETPLACE®; GROUP ADVANTAGE®; BESTWESTERN.COM; WHEREVER LIFE TAKES YOU BEST WESTERN IS THERE®; MY STAY MY WAY®; MORE PERKS MORE PRIVILEGES®; STATUS MATCH…NO CATCH®; RIDER-FRIENDLY®; BEST WESTERN ACADEMY®; WELCOME TO THE PREMIER LIFE®; BWRIDER.COM; XML DIRECTCONNECT; AND I CARE.