• Hjem
 • Legal
 • Privacy Policy

Privacy Policy

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. PRIVACY POLICY

 

SIST OPPDATERT: Juni 2018

Best Western International, Inc. (her referert til som "BWI," "vi," og "oss") er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger, og ønsker at du skal være kjent med hvordan vi lagrer, bruker og utleverer dine Personopplysninger (slik de er definert nedenfor). Referanser til "BWI," "vi," og "oss" i disse Retningslinjene henviser, avhengig av kontekst, samlet til BWI og BWIs medlemsorganisasjoner koblet til BWI , inkludert, men ikke begrenset til SureStay, Inc.

Ved å bruke dette nettstedet eller en mobilapplikasjon (“Nettsted”), inkludert SMS, og oppgi Personopplysninger (slik de er definert nedenfor) til BWI eller på annen måte, indikerer du at du godtar å motta reklamemateriell eller annen informasjon fra oss, og du gir ditt samtykke til at vi kan bruke dine Personopplysninger slik det er beskrevet i disse Retningslinjene. Dersom du ikke godtar vilkårene og betingelsene i disse Retningslinjene, vennligst ikke bruk Nettstedet eller oppgi noen Personopplysninger til BWI gjennom dette Nettstedet eller på noen annen måte.

Disse Retningslinjene omtaler ikke lagring, bruk eller utlevering av opplysninger til tredjepart, inkludert tredjepart som eier eller driver Best Western®- hoteller og eiendommer («Lisensierte hoteller»), og tilknyttede tredjepartsforetak med tillatelse til å underlisensiere Lisensierte hoteller utenfor USA, i ulike land og områder i hele verden («Tilknyttede foretak»). Vær oppmerksom på at Lisensierte hoteller og Tilknyttede foretak er uavhengige agenter som hverken er eid eller kontrollert av BWI eller BWIs retningslinjer for personvern. Lisensierte hoteller og Tilknyttede foretak kan ha sine egne retningslinjer for personvern, som kan være forskjellige fra disse Retningslinjene. For å finne ut mer om retningslinjene for personvern til Lisensierte hoteller og Tilknyttede foretak, vennligst les deres respektive retningslinjer for personvern, og ikke disse Retningslinjene.

Selv om disse Retningslinjene er ment å beskrive hvordan vi behandler informasjon globalt på en mest mulig omfattende måte, kan disse prosessene være mer begrenset i noen områder på grunn av begrensninger i gjeldende lovverk. I det omfang noe av det som omtales her ikke er tillatt ifølge lovene i ditt land, stat eller region, samtykker du i at de delene av Retningslinjene som er lovlige skal gjelde i den fulle utstrekning som loven tillater.

PERSOnopplysninger vi samler inn

BWI kan samle inn dine «Personopplysninger», dvs. opplysninger som identifiserer deg som individ, eller som du kan identifiseres ved hjelp av. Vi kan f.eks. samle inn:

 • kontaktinformasjon som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer
 • kredittkortnummer eller kontonummer, fakturaadresse og annen betalings- eller fakturainformasjon («Betalingsinformasjon»)
 • medlemsinformasjon fra lojalitetsprogrammet Best Western Rewards®("BWR®"), informasjon fra online brukerkonto, profil eller passord og eventuell tilknytning til frequent flyer- eller reisepartnerprogram
 • dokumenter og kopier av din korrespondanse dersom du kontakter oss
 • opplysninger som er nødvendige for å imøtekomme spesielle forespørsler (f.eks. om helseforhold som krever spesifikk innkvartering)
 • gjestehistorikk, inkludert hoteller der du har bodd, dato for ankomst og avreise samt kjøp av varer og tjenester
 • informasjon samlet inn gjennom bruk av kameraovervåking, romnøkler og andre sikkerhetssystemer
 • i begrensede tilfeller informasjon relatert til kundens kreditt

Vi kan samle inn Personopplysninger fra flere kilder, inkludert:

 • nettstedet
 • reservasjons- og kundesentre
 • sosiale medier og merkekanaler (f.eks. Facebook, Twitter);
 • BWIs Medlemsorganisasjoner koblet til BWI og Lisensierte hoteller, Tilknyttede foretak eller annen tredjepart
 • når du på annen måte frivillig gir dem til oss, inkludert i forbindelse med vårt lojalitetsprogram (dvs. BWR).

Vi kan også kombinere Personopplysninger vi samler inn med offentlig tilgjengelige Personopplysninger, og Personopplysninger vi mottar fra andre. Innsamling og bruk av Personopplysninger, enten separat eller i kombinasjon, er gjort i samsvar med og for de formål som er beskrevet i disse Retningslinjene.

Dersom du frivillig deler «Sensitive opplysninger» (f.eks. Personopplysninger relatert til egen helse) med oss, vil disse opplysningene kun bli brukt til å imøtekomme spesielle forespørsler (f.eks. om helseforhold som krever spesifikk innkvartering). F.eks. dersom du frivillig informerer oss om at du har et helserelatert behov, kan vi lagre og bruke disse opplysningene slik at et Lisensiert hotell kan tilby et rom med nødvendige fasiliteter. Vi hverken samler inn eller lagrer Sensitive opplysninger dersom du ikke frivillig gir dem til oss. Når du gir oss denne typen Sensitive opplysninger, gir du samtidig ditt samtykke til vår innsamling, behandling og lagring av disse opplysningene i samsvar med vilkårene i disse Retningslinjene.

 

Best Western Rewards® (“BWR®”) Program

For å kunne registrere deg i BWR-programmet må du gi oss noen Personopplysninger, som navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer. Dette er nødvendig for å kunne opprette og forvalte din konto, administrere BWR-programmet og gi deg de fordelene BWR-programmet gir.

Registrering og opprettholdelse av medlemskap i BWR-programmet betyr at du godtar BWR sine vilkår og betingelser (tilgjengelig på www.bestwestern.no/best-western-rewards) og at du uttrykkelig har gitt ditt skriftlige samtykke til at dine Personopplysninger kan brukes i samsvar med disse Retningslinjene. Dersom du fortsetter å bruke Nettstedet etter at medlemskapet i BWR-programmet er utløpt, anses dette som ditt implisitte samtykke til at vi kan bruke dine Personopplysninger i samsvar med disse Retningslinjene.

Hvordan vi bruker personopplysningene vi samler inn

BWI samler inn Personopplysninger om gjester, besøkende til Nettstedet og andre, slik at vi kan tilby en opplevelse som imøtekommer individuelle behov. BWI kan lagre, bruke og utlevere Personopplysninger for ett eller flere av følgende formål:

 • Imøtekomme reservasjons- eller informasjonsforespøFor å imøtekomme dine forespørsler, som å fullføre en kredittkorttransaksjon eller ta imot en reservasjon på Lisensierte hoteller verden over, f.eks. når du reserverer gjennom BWIs sentrale reservasjonssystem, eller for å imøtekomme din forespørsel om å motta reklame, informasjon eller andre nyhetsbrev fra oss (samt å gjøre slike nyhetsbrev mer personlige og tilpasning av Nettstedet etter dine preferanser). For eksempel kan vi lagre Betalingsinformasjonen din og bruke og utlevere den for å fullføre en reservasjon du utfører via BWIs sentrale reservasjonssystem. BWI driver et nettsted som er tilgjengelig over hele verden, kundesentre og databaser i USA og andre steder i verden, som bistår BWI i forretningsdriften, og som forenkler driften og vedlikeholdet av det sentrale reservasjonssystemet.
 • Medlemskapsprogrammer. For å administrere og drive frivillige medlemskapsprogrammer, inkludert lojalitetsprogrammer som BWR, som lar medlemmene tjene opp og løse inn gevinster, poeng eller kreditt i forbindelse med programmene. Les de fullstendige vilkårene og betingelsene for BWR-programmet HER.

 

 • Best Western Travel Card®. For produksjon og utsendelse av et Best Western Travel Card, som er et kontantkort som du kan betale hotellkostnadene (romprisen og eventuelle avgifter) med når du bor på Lisensierte hoteller verden over. Vi kan også om nødvendig bruke dine Personopplysninger for å gi deg tillatelse til å bruke og løse inn et Best Western Travel Card. Les de fullstendige vilkårene og betingelsene for Best Western Travel Card HER
 • Kommunikasjon relatert til administrasjon og annet. For å sende deg viktig informasjon angående Nettstedet, forandringer i vilkår, betingelser og retningslinjer, og annen administrativ informasjon (f.eks. informasjon om dine reservasjoner, eventuelle bekreftelser av disse og kommunikasjon før ankomst). Vi kan også bruke dine Personopplysninger for å avgjøre om du er kvalifisert for, og/eller informere deg om – dersom du har gitt ditt samtykke til dette – produkter, programmer, forbedringer, arrangementer, spesialtilbud og tjenester fra BWI, BWIs medlemsorganisasjoner koblet til BWI  og tredjeparter (inkludert Lisensierte hoteller og Tilknyttede foretak) som kan være av interesse for deg. For mer informasjon, se under «Dine valg»
 • Kampanjer. For å organisere lotterier, konkurranser eller andre markedsførings- og kampanjeaktiviteter (samlet referert til som «Kampanjer»). Vi vil vanligvis be om bestemte Personopplysninger når du deltar i slike Kampanjer, og eventuelt får en premie, og disse Personopplysningene bruker vi til å administrere Kampanjen. Det er helt frivillig å delta i disse Kampanjene, og du kan selv velge om du vil gi oss Personopplysninger eller ikke. Du bør lese eventuelle regler for hver Kampanje du ønsker å delta i nøye, siden de kan inneholde viktig tilleggsinformasjon om BWIs bruk av dine Personopplysninger. Hvis Kampanjens regler angående behandlingen av dine Personopplysninger skulle stride mot disse Retningslinjene, skal Kampanjens regler overstyre Retningslinjene.
 • Spørreundersøkelser. For å utføre og tilrettelegge for spørreundersøkelser og be om svar på spørreskjemaer slik at vi kan tilby bedre produkter og tjenester til gjester og besøkende på Nettstedet. Utfylling av spørreskjemaer er helt frivillig.
 • Kundeservice. For å spore, behandle og svare på kundehenvendelser og for å forbedre kundeopplevelsen. Vi kan også overføre dine Personopplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører, Tilknyttede foretak og Lisensierte hoteller for å tillate disse tredjepartene å spore, behandle og svare på kundehenvendelser.
 • Interne forretningsformål. For våre interne forretningsformål, som f.eks. dataanalyse, revisjoner, utvikling av nye produkter, forbedring av Nettstedet, forbedring av tjenestene våre, identifikasjon av brukertrender og besøksmønstre, vurdering av effektiviteten til våre Kampanjer og for å møte kontraktsmessige forpliktelser (f.eks. kontraktsmessige forpliktelser med hensyn til opptjening eller innløsing av BWR-poeng eller bonuspoeng gjennom våre flyselskap-partnere).
 • Våre lovpålagte forpliktelser. For å overholde lovpålagte og rettslige krav og påbud i samsvar med gjeldende lov, rettskjennelse, stevninger eller andre rettslige prosesser.
 • Brukervilkår. Vi kan håndheve eller anvende våre BRUKERVILKÅR og/eller andre avtaler og retningslinjer.
 • E-post til venner. For å tillate deg å videresende informasjon om våre produkter, tjenester og Lisensierte hoteller til en annen person, f.eks. en venn eller kollega. Dersom du ønsker å benytte deg av denne funksjonen kan du bli pålagt å gi oss – og tillatelse til å bruke – denne personens navn og e-postadresse, for å gjøre det enklere for deg å sende slike meldinger til den aktuelle personen (eventuelle Personopplysninger, f.eks. navnet ditt og e-postadressen din gitt i forbindelse med sending av slik informasjon, vil bli synlig for den aktuelle personen). Ved å benytte deg av denne funksjonen bekrefter du at du har rett til å bruke og gi oss mottakerens navn og e-postadresse for dette formå Vi vil ikke forsøke å bruke mottakerens Personopplysninger til annet enn å tillate at e-posten sendes, med mindre vi informerer deg om et annet formål på det tidspunktet du gir oss denne typen personlig informasjon, eller med mindre vi, uavhengig og på annen måte, har samlet inn disse personopplysningene selv.
 • Co-branded kredittkort. For å fremme og vurdere kvalifikasjon til Best Westerns co-branded kredittkort.
 • Øvrige bruksområder. Vi kan også bruke dine Personopplysninger på andre måter enn beskrevet her når du gir oss disse opplysningene, eller til andre formål, med ditt samtykke.

Hvordan vi deler og utleverer personopplysninger

 • BWIs Medlemsorganisasjoner koblet til BWI . Vi kan dele dine Personopplysninger med BWIs Medlemsorganisasjoner koblet til BWI slik at de kan bruke Personopplysningene for det formål som er beskrevet i disse Retningslinjene. BWIs Medlemsorganisasjoner koblet til BWI  er forpliktet til å beskytte dine Personopplysninger i samsvar med disse Retningslinjene. BWI er det ansvarlige selskapet for administrasjonen av slike Personopplysninger brukt i fellesskap.
 • Lisensierte hoteller, Tilknyttede foretak og tredjeparter. Vi kan også dele dine Personopplysninger med Lisensierte hoteller, Tilknyttede foretak og andre tredjeparter lokalisert over hele verden, for de formål som er beskrevet i disse Retningslinjene (f.eks. for å sende dine reservasjonsopplysninger til det aktuelle Lisensierte hotellet eller Tilknyttede foretak, for å gi Lisensierte hoteller, Tilknyttede foretak eller andre tredjeparter informasjon om opptjente poeng eller kreditt som du har i forbindelse med BWR, eller for å tillate Lisensierte hoteller, Tilknyttede foretak og tredjeparter å avgjøre om du er kvalifisert til og/eller informere deg om – dersom du har gitt ditt samtykke til dette – produkter, programmer, tjenester og kampanjer som de tror kan være av interesse for deg).
 • Tredjeparts tjenesteleverandører. BWI er avhengig av en rekke tredjeparts tjenesteleverandører som kan fremskaffe og utføre bestemte varer og tjenester på våre vegne, inkludert reservasjonstjenester, kredittkorttransaksjoner og fakturering, IT-tjenester, kundebehandling, e-posttjenester, SMS-tjenester, kommunikasjon og utsendelse av reklame- og markedsføringsmateriale via post og e-post, og tekstmeldinger, behandling av kundeundersøkelser og Kampanjer, administrasjon, dataanalyser og andre lignende tjenester. Vi kan dele dine Personopplysninger med det formål å gjøre disse tredjepartene i stand til å levere slike tjenester, eller, om nødvendig, for BWIs pågående forretningsdrift, inkludert administrasjon av programmer som BWR og Best Western Travel Card. Når vi setter ut behandlingen av dine Personopplysninger til en tredjepart eller gir dine Personopplysninger til en tredjeparts tjenesteleverandør, krever vi at disse tredjepartene beskytter dine Personopplysninger med adekvate sikkerhetsforanstaltninger, og begrenser bruken av dem til de formål vi har gitt dem.
 • BWR-Partnere. BWI kan også dele dine Personopplysninger med selskaper vi er partnere med, eller som deltar i vårt BWR-program, slik at du kan tjene opp og løse inn poeng eller kreditt i forbindelse med ditt BWR-medlemskap og i henhold til dine valgte opptjenings- og brukspreferanser (f.eks. valg av en spesifikk flyselskap-partner der du kan tjene opp BWR-poeng).
 • Kampanjer. Personopplysninger gitt i forbindelse med Kampanjer kan bli delt med tredjeparts sponsorer av disse Kampanjene (uavhengig av om det er vi som er vertskapet for disse Kampanjene) eller på annen måte i overensstemmelse med reglene for Kampanjen.
 • Overtakelse. Ved omorganisering, fusjon, salg, innføring av fellesforetak, overtakelse, overføringer eller annen disposisjon av hele eller deler av BWIs eller BWIs Medlemsorganisasjoner koblet til BWI s virksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende) kan vi overføre all informasjon vi har lagret i henhold til disse Retningslinjene. Enhver som etterfølger, overtar eller mottar det som er beskrevet ovenfor under dette punktet, kan bruke dine Personopplysninger slik de er beskrevet i disse Retningslinjene.
 • Sosiale nettverk. BWI kan tilgjengeliggjøre interaktive tjenester (f.eks. diskusjonsfora og blogger) der du kan legge inn informasjon og diverse materiell på Nettstedet. Vær oppmerksom på at all informasjon du gir gjennom slike tjenester blir offentlig informasjon og kan være tilgjengelig for besøkende på Nettstedet og allmennheten generelt. Vi oppfordrer deg til å utøve skjønn og forsiktighet når du velger å oppgi Personopplysninger eller annen informasjon gjennom disse tjenestene. Hvis du frivillig velger å oppgi personopplysninger gjennom et slikt forum, kan de være tilgjengelige for offentligheten og kan brukes av andre til andre formå
 • Håndhevelse av lover, Nødstilfeller og Legalitet. Vi kan utlevere dine Personopplysninger: (i) når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte eller iverksette rettslige tiltak mot personer eller selskap som kan skade deg, BWI, BWIs Medlemsorganisasjoner koblet til BWI , Lisensierte hoteller, Tilknyttede foretak eller andre; (ii) når vi mener at gjeldende lov eller forskrift (herunder lover og forskrifter utenfor landet du er bosatt i) krever det; (iii) når det er påbudt ved stevning, rettskjennelse eller rettslig prosess; (iv) for å befeste eller utøve våre juridiske rettigheter, forsvare oss mot rettslige krav eller beskytte vår eller BWIs Medlemsorganisasjoner koblet til BWI s, Lisensierte hotellers eller Tilknyttede foretaks virksomhet; (v) for å beskytte BWIs, BWIs Medlemsorganisasjoner koblet til BWI s, Lisensierte hotellers, Tilknyttede selskapers, dine eller andres rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom; (vi) for å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak ved mistanke om ulovlig virksomhet; (vii) for å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak ved mistanke om svindel; (viii) for å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak i henhold til situasjoner som innebærer potensielle trusler mot den fysiske sikkerheten til enhver person; (ix) for å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak ved brudd på våre BRUKE RVILKÅR  eller andre avtaler eller retningslinjer; eller (x) når det ellers kreves eller er tillatt etter loven.
 • Kredittgodkjennelse. Når du søker om et co-branded Best Western-kredittkort, vil dine Personopplysninger bli brukt og overlevert til relevante tredjeparter i samsvar med gjeldende lover, med det formål å avgjøre om du er kvalifisert for kredittkortet, og om kortutstederen vil gi og/eller opprettholde en kredittlinje for deg.
 • Ansvar ved overføring av informasjon. Dersom en tjenesteleverandør som mottar Personopplysninger fra oss om en person i EU-området eller Sveits, bruker disse i strid med prinsippene i EU-US Privacy Shield eller Swiss-US Privacy Shield, skal vi holdes ansvarlige for disse handlingene, med mindre vi kan bevise at vi ikke er ansvarlige for å ha forårsaket dem.

Ikke-PERSONLige opplysninger

BWI kan også samle inn “Ikke-personlige opplysninger” som betyr aggregert og/eller anonymisert informasjon, demografisk informasjon og enhver annen informasjon som ikke avslører din identitet. Ettersom ikke-personlige opplysninger ikke identifiserer deg kan vi bruke og dele slik informasjon med BWIs medlemsorganisasjoner koblet til BWI , Lisensierte hoteller, Tilknyttede foretak og andre tredjeparter for ethvert formål, inkludert og uten begrensninger for å forenkle og forbedre din tilgang til og bruk av vårt Nettsted, for å best mulig skreddersy våre tjenester til dine personlige interesser, for å analysere besøksmønstre, utvide og forbedre kundeservice og for andre forretningsformål. Når du navigerer rundt på Nettstedet kan vi og våre samarbeidspartnere samle inn visse ikke-personlige opplysninger, som type datamaskin (Windows eller Macintosh), skjermoppløsning, OS-versjonen, nettleser og nettleserversjon ved å bruke teknologi som automatisk samler inn disse opplysningene.

I tillegg kan vi engasjere tredjeparts sporings- og reklameleverandører for å opptre på BWIs vegne, for å spore og analysere din bruk av Nettstedet ved å bruke automatisk datainnsamlingsteknologi. Disse tredjepartene samler inn og deler med oss etter våre ønsker: informasjon om besøk og bruk av Nettstedet, mål og analyse av effektiviteten av reklamen vår, sporing av bruk av nettsider og mønstre under besøk på Nettstedet, hjelp til å spore og å lage målrettede webannonser på vårt Nettsted og andre nettsteder, og sporing av bruk av andre lenker fra våre markedsføringspartneres nettsteder til vårt Nettsted. Vi kontrollerer ikke sporingsteknologien til disse tredjepartene eller hvordan de brukes. Dersom du har spørsmål om en annonse eller annet målrettet innhold, bør du kontakte den ansvarlige leverandøren direkte.

Informasjonskapsler (Cookies)

Vi kan også samle inn informasjon relatert til informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en enkel tekstfil som blir lagret på din datamaskin eller mobilenhet av en nettsides server. Den inneholder anonym informasjon, f.eks. en unik identifikator og navnet på nettstedet samt noen tall og sifre. Informasjonskapsler tillater et nettsted å huske dine preferanser og varer du har lagt i handlekurven din. De fleste nettlesere vil fortelle deg hvordan du kan la være å godta nye informasjonskapsler, hvordan du kan bli varslet når du mottar en ny informasjonskapsel, og hvordan du kan deaktivere eksisterende informasjonskapsler. Hjelp-funksjonen i nettleseren din bør forklare deg hvordan du gjør dette. Alternativt kan du besøke WWW.ALLABOUTCOOKIES.ORG, som gir omfattende informasjon om hvordan du deaktiverer informasjonskapsler på et stort utvalg av nettlesere. Hvis du deaktiverer eller nekter informasjonskapsler må du være oppmerksom på at enkelte deler av dette Nettstedet kan være utilgjengelige eller ikke fungere som de skal.

IP-ADRESSEr

Din IP-adresse er et nummer som din internettleverandør automatisk tildeler datamaskinen du bruker for å få tilgang til Nettstedet. Dette nummeret blir identifisert og logget automatisk i våre serverloggfiler når besøkende bruker Nettstedet, sammen med tidspunktet for hvert besøk og siden(e) som ble besøkt. Lagring av IP-adresser er standard praksis på internett og gjøres automatisk av mange nettsteder. Vi bruker IP-adresser for å beregne Nettstedets brukernivåer, hjelpe til med å diagnostisere serverproblemer, validere reelle brukersesjoner via Google®-CAPTCHA og administrere Nettstedet. Merk at vi behandler IP-adresser, serverloggfiler og lignende informasjon som Ikke-personlige opplysninger, unntatt når vi er pålagt å gjøre noe annet i henhold til gjeldende lov.

Ikke spor meg

I nettleseren din kan du kanskje selv velge om du vil tillate nettsteder å samle informasjon om dine aktiviteter på forskjellige nettsteder eller onlinetjenester over tid. På dette tidspunkt reagerer Nettstedet ikke på slike «Ikke spor meg» eller lignende preferanser som du kan ha konfigurert i nettleseren din, og Nettstedet vil fortsette å samle inn informasjon slik som det er beskrevet i disse Retningslinjene. Men som nevnt i avsnittet «Ikke-personlige opplysninger» ovenfor, lar vi deg utøve en viss grad av valg i informasjonen som samles inn, ved å bruke innstillingene til nettleserens informasjonskapsler.

Tredjeparts nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Nettstedene vi lenker til (som kan inkludere nettsteder til Lisensierte hoteller, Tilknyttede foretak og ulike BWR-partnere eller andre tredjeparter), er ikke under BWIs kontroll, og vi er ikke ansvarlige for personvernspraksisen eller innholdet på disse nettstedene (eller noen lenke som finnes i et nettsted vi har lenket til). Vi inkluderer slike lenker kun som en service for deg, og inkludering av en lenke på Nettstedet betyr ikke at nettstedet som det lenkes til på noen måte har BWIs eller BWIs Medlemsorganisasjoner koblet til BWI s godkjennelse. Hvis du velger å gå inn på en tredjeparts nettsted, som er lenket til dette Nettstedet, gjør du det helt på egen risiko og er underlagt brukervilkårene og personvernsbestemmelsene som gjelder for dette nettstedet. Dersom du oppgir Personopplysninger gjennom et slikt tredjeparts nettsted, blir dine Personopplysninger behandlet i samsvar med denne tredjepartens personvernsbestemmelser.   

sikkerhet & integritet

Fordi det er viktig for oss at dine Personopplysninger er sikre, har vi iverksatt tiltak som gir en rimelig sikkerhet mot uautorisert tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse av Personopplysninger. Personopplysningene vi samler inn fra deg online lagres av oss og/eller våre tjenesteleverandører og beskyttes gjennom en kombinasjon av fysisk og elektronisk adgangskontroll, brannmurteknologi og andre adekvate sikkerhetsforanstaltninger. Likevel kan ikke disse sikkerhetsforanstaltningene forhindre alle tap, uautorisert tilgang, misbruk eller endring av Personopplysninger. Når loven krever det, vil vi varsle deg om eventuelt tap, uautorisert tilgang, misbruk eller endring av Personopplysninger som kan påvirke deg, slik at du kan ta nødvendige skritt for å beskytte dine rettigheter. Vi kan varsle deg via post, e-post eller telefon om loven tillater det.

Vennligst ikke send oss ​​Betalingsinformasjon eller Sensitive opplysninger via e-post eller på andre måter som ikke egner seg (f.eks. å oppgi kredittkortnummeret ditt i et kommentarfelt). Dersom du har grunn til å tro at din kommunikasjon med oss ​​ikke lenger er sikker (f.eks. om du føler at sikkerheten til noen av dine kontoer hos oss på noen måte er kompromittert), må du umiddelbart varsle oss om det angivelige problemet ved å kontakte vår avdeling for kundeservice, slik det er beskrevet nedenfor i disse retningslinjene. Merk at dersom du velger å varsle oss via fysisk post, vil det ta lengre tid for oss å svare på det angivelige problemet.

dine valg

Du kan alltid velge hvilke personopplysninger (om noen) du ønsker å gi oss. Men, dersom du velger å ikke oppgi enkelte detaljer, kan dette påvirke din opplevelse hos oss. Vi kan f.eks. ikke gjøre en reservasjon uten navn, og hvis vi ikke kan videresende dine Personopplysninger til Lisensierte hoteller eller Tilknyttede foretak kan det hende vi ikke kan tilby deg alle eller visse reservasjonstjenester, andre tjenester eller fordeler relatert til medlemskapsprogram. På samme måte, hvis vi ikke kan dele dine personlige opplysninger med andre tredjeparter, som f.eks. BWR-partnere (f.eks. flyselskaper, kortutstedere og andre tredjeparter), kan vi kanskje ikke tilby deg alle tilgjengelige tjenester i medlemskapsprogrammene (f.eks. opptjening av bonuspoeng hos slike selskaper), eller leveringen av slike tjenester kan bli forsinket. Vi vil uansett bestrebe oss på å etterkomme din forespørsel så snart det er praktisk mulig.

I noen land eller områder kan personvernbestemmelser eller andre lover kreve at vi må få ditt samtykke før vi sender deg opplysninger som du ikke spesifikt har bedt om. Under visse omstendigheter kan ditt samtykke være underforstått (f.eks. der kommunikasjon er nødvendig for å kunne imøtekomme dine forespørsler, og/eller der du frivillig har gitt informasjon som vi kan benytte oss av). I andre tilfeller kan det hende vi er pålagt å kreve ditt uttrykkelige samtykke (f.eks. der hvor informasjonen som samles inn anses å være Sensitive opplysninger i henhold til lokale bestemmelser).

Dersom du ikke ønsker at vi skal bruke kontaktinformasjonen din til å markedsføre våre egne eller tredjeparts produkter eller tjenester, kan du trekke deg fra deler av eller all slik reklamekommunikasjon, eller trekke tilbake ditt tidligere samtykke ved å kontakte vår avdeling for kundeservice slik det er beskrevet i delen «Kontakt oss» nedenfor i disse Retningslinjene. Dersom du har mottatt en e-post med reklameinnhold fra oss og ikke lenger ønsker å motta slike e-postmeldinger fremover, kan du melde deg av ved å bruke avmeldingsfunksjonen i e-posten du har mottatt. Merk at når du avslutter et abonnement på e-postmeldinger med reklameinnhold fra oss, blir kontaktinformasjonen din «undertrykket» i stedet for slettet. Dette sikrer at forespørselen din blir registrert og beholdt til du eventuelt senere gir et samtykke som tilsidesetter den.

Dersom du har en BWR-konto, ber vi deg om å angi dine kommunikasjonspreferanser når du blir medlem av BWR-programmet. Når du har angitt dine preferanser, kan du endre dem ved å logge deg på kontoen din.

Merk at dersom du melder deg ut som beskrevet ovenfor, har vi ingen mulighet til å fjerne dine Personopplysninger fra databasene til Lisensierte hoteller, Tilknyttede foretak eller andre tredjeparter som vi allerede har delt dine Personopplysninger med.

Tilgang, sletting & rett til å gjøre endringer

BWI kan tillate deg å gjennomgå bestemte Personopplysninger via Nettstedet eller via andre online kanaler. Informasjon om tilgjengeligheten av online kanaler for å gjennomgå dine personopplysninger er vanligvis tilgjengelig på Nettstedet eller på de trykksakene der slike Personopplysninger først ble sendt inn.

I henhold til gjeldende lovverk, har du rett til å be om tilgang, sletting eller endring av Personopplysningene vi har om deg, og om nødvendig be om at vi oppdaterer de Personopplysningene du mener er ufullstendige, unøyaktige eller utdaterte. Du kan også spørre om vi har Personopplysninger om deg. Selv om BWI vil forsøke, i god tro, å svare på forespørselen din, kan vi kanskje ikke under alle omstendigheter gi, slette eller endre dine Personopplysninger. BWI kan f.eks. kanskje ikke endre, gi ut eller slette dine Personopplysninger dersom det ville innebære en urimelig byrde eller kostnad, eller dersom det krever at BWI også endrer opplysninger knyttet til en annen person. I tillegg kan du under visse omstendigheter, i henhold til gjeldende lov, ha rett til å be om at vi slutter å bruke dine Personopplysninger fordi Personopplysningene er blitt ervervet på ulovlig vis eller brukt i strid med loven. BWI vil respektere slike forespørsler slik det er nødvendig, og innen de frister som er angitt i gjeldende lov, og kan, hvis loven tillater det, kreve et passende gebyr for å dekke kostnadene ved å svare på forespørselen din.

For å utføre en av handlingene nevnt ovenfor, vennligst fyll ut og send inn dette forespørselsskjemaet. Husk å inkludere ditt fulle navn, adresse og telefonnummer, e-postadresse, BWR Rewardsnummer (hvis noen), samt dato og sted for ditt siste hotellopphold på et Best Western-merket hotell. Vi bruker denne informasjonen for å forsikre oss om din identitet og fastslå hvorvidt vi har Personopplysninger om deg, eller i tilfelle vi må kontakte deg for å få ytterligere informasjon som vi trenger for å imøtekomme din forespørsel.

datalagring og begrensninger

BWI lagrer kun Personopplysninger som vi mener er nødvendige for å utføre de tjenestene du ønsker fra BWI, og for å utøve våre rettigheter og overholde våre forpliktelser som ellers er angitt i disse Retningslinjene. Vi vil bare beholde dine Personopplysninger så lenge vi trenger dem for de formålene vi samler dem inn for, eller så lenge loven gir adgang til det.

merknad angående mindreåriges bruk av nettstedet

Nettstedet er ikke rettet mot mindreårige (slik de er definert av gjeldende lov), og vi ber om at mindreårige personer ikke oppgir Personopplysninger gjennom Nettstedet. Dersom vi finner ut at vi har samlet inn eller mottatt Personopplysninger fra en mindreårig under 13 år uten å ha verifisert foresattes samtykke, vil vi slette disse opplysningene. Dersom du mener at vi kan ha opplysninger fra, eller om, en mindreårig under 13 år, vennligst kontakt vår avdeling for kundeservice slik det er beskrevet i avsnittet «Kontakt oss» i disse Retningslinjene.

EU-US PRIVACY SHIELD og SWISS-US PRIVACY SHIELD

BWI følger retningslinjene i US-EU Privacy Shield og US-Swiss Privacy Shield Framework som fremholdt av USAs handelsdepartement, med hensyn til innsamling, bruk og lagring av Personopplysninger fra EUs medlemsland og Sveits. BWI har utstedt en egenerklæring om at vi overholder Privacy Shield-prinsippene for varsel, valg, videresending, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse. For å lære mer om Privacy Shield-programmet og for å se BWIs egenerklæring når den er godkjent av USAs handelsdepartement, kan du besøke HTTP://WWW.PRIVACYSHIELD.GOV. Vær oppmerksom på at brudd på BWIs forpliktelse til Privacy Shield kan bli etterforsket av Federal Trade Commission og/eller USAs handelsdepartement. 

Er du av den oppfatning at BWI har brukt dine Personopplysninger i strid med personvernprinsippene i Privacy Shield, vennligst send en skriftlig klage til BWIs avdeling for kundeservice. Når vi har mottatt den skriftlige klagen, vil en representant fra BWIs kundeservice kontakte deg for å avtale et tidspunkt og en måte vi kan diskutere klagen din på. Det er viktig for BWI å behandle alle legitime klager angående overholdelsen av disse Retningslinjene og personvernprinsippene i Privacy Shield, og vi har et oppriktig ønske om kommunikasjon med klageren for å imøtekomme slike klager. Om klagen forblir uløst i henhold til personvernprinsippene i Privacy Shield, deltar BWI i JAMS EU Privacy Shield Program, et uavhengig program for løsing av tvister. Dersom du ikke innen rimelig tid mottar bekreftelse på klagen din, eller dersom klagen din ikke er tilfredsstillende behandlet av BWI, kan du gå til JAMS’ nettsted på HTTPS://JAMSADR.COM/FILE-AN-EU-US-PRIVACY-SHIELD-OR-SAFE-HARBOR-CLAIM for mer informasjon og/eller sende inn en klage. Dersom klagen din ikke løses av BWI, eller gjennom JAMs prosesser, kan det i begrensede tilfeller være aktuelt med en voldgiftsbehandling av voldgiftsdommere fra Privacy Shield, eller du kan være berettiget til å legge frem klagen for ditt lokale datatilsyn.

håndtering av jurisdiksjon /DATAoverføringer

Nettstedet og BWI drives fra USA og i samsvar med USAs lover, og besøkende på Nettstedet vårt, de som gir oss Personopplysninger, og de som på annen måte gir sitt samtykke til å motta markedsføringsmateriale eller annen informasjon fra oss, bør være oppmerksomme på at lovene i USA kan avvike fra vedkommendes hjemland. BWI hverken fastslår eller garanterer at Nettstedet eller deler av det er passende eller tilgjengelig for bruk i alle jurisdiksjoner. De som velger å gå inn på Nettstedet gjør det på eget initiativ og på egen risiko og er selv ansvarlige for å overholde alle lokale lover, regler og forskrifter. Vi kan begrense Nettstedets tilgjengelighet, fullstendig eller delvis, for enhver person, geografisk område eller jurisdiksjon som vi selv velger, når som helst og etter eget skjønn. Ved å sende oss Personopplysninger samtykker du i overføring av disse Personopplysningene til, og behandling av disse opplysningene i andre land enn der du har ditt bosted, inkludert land som kan ha et annet datasikkerhetsnivå enn i landet du bor, inkludert USA, der BWI har sitt hovedkontor. Merk at dersom vi må overføre Personopplysninger til Lisensierte hoteller, Tilknyttede foretak eller andre tredjeparter i henhold til disse Retningslinjene kan disse mottakerne befinne seg i land som ikke i «tilstrekkelig grad» anses å følge EU Data Protection Directive eller andre lover.

For brukere i California: personvernrettigheter i california

Californias "Shine the Light"-lov, Civil Code Section 1798.83, krever at enkelte forretningsforetak må svare på forespørsler fra kunder i California som spør om foretakets praksis knyttet til utlevering av personopplysninger til tredjepart for tredjeparts direkte markedsføringsformål. Alternativt kan slike foretak ha retningslinjer om ikke å utlevere kundens personopplysninger til tredjepart for tredjeparts direkte markedsføringsformål dersom kunden har valgt ikke å godta en slik informasjonsdeling. Vi har slike gjeldende retningslinjer. Du kan velge bort informasjonsdeling eller lære mer om eventuelle rettigheter du måtte ha i henhold til California Civil Code Section 1798.83, ved å sende e-post til BWI på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ved å kontakte vår avdeling for kundeservice som beskrevet under «Kontakt oss». Merk at for å oppnå visse bonuser må vi dele dine opplysninger med BWIs Medlemsorganisasjoner koblet til BWI , Tilknyttede foretak eller tredjepartsleverandører. Vær i tillegg oppmerksom på at når du reserverer eller bor på et Lisensiert hotell eller gjennom et Tilknyttet foretak gir du informasjonen direkte til det Lisensierte hotellet eller det Tilknyttede foretaket, og begrensningene beskrevet i dette avsnittet med hensyn til slik informasjon vil ikke gjelde BWI. Vennligst følg veiledningen som gis av tredjeparts tjenesteleverandører for å avslutte abonnement på deres meldinger. Dersom du har valgt ikke å motta tredjeparts meldinger som beskrevet ovenfor, og deretter velger å initiere en transaksjon som krever at vi deler dine opplysninger med en slik tredjepart igjen, vil ditt tidligere valg ikke gjelde. 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål angående disse Retningslinjene, ønsker å oppdatere dine opplysninger eller endre dine kommunikasjonspreferanser, kontakt oss gratis på vår kundeservice på telefon 800 11 624.

Merk at e-postkommunikasjon ikke nødvendigvis er sikker, derfor bør du ikke inkludere Betalingsinformasjon eller Sensitive opplysninger i din e-postkorrespondanse med oss. 

endringer i retningslinjene

BWI forbeholder seg retten til å endre, utdype eller tilpasse disse Retningslinjene når som helst. Datoen da disse retningslinjene sist ble revidert står øverst i dette dokumentet. Dersom vi gjør vesentlige endringer i disse Retningslinjene vil vi på Nettstedet vise at våre personvernsbestemmelser har endret seg og oppgi en link til de nye Retningslinjene. Dersom vi foretar vesentlige endringer i hvordan vi bruker dine Personopplysninger, vil vi varsle deg via e-post til e-postadressen som er angitt i kontoen din (hvis du har oppgitt den) og/eller gjennom et varsel på Nettstedets hjemmeside, og vi vil gi deg muligheten til å nekte å godta ny eller annen bruk. Eventuelle endringer i Retningslinjene trer i kraft når vi legger ut de reviderte Retningslinjene på Nettstedet. Bruk av Nettstedet etter slike endringer vil innebære en aksept av de reviderte Retningslinjene.

Menu

 Bokmål
Menu