• Hjem
 • Terms and Conditions

Best Western Rewards medlemsbetingelser

Vilkår og Betingelser

DENNE AVTALEN KREVER INDIVIDUELL MEKLING FOR Å LØSE EVENTUELLE TVISTER, FRAMFOR EN RETTSSAK ELLER GRUPPESØKSMÅL. FULLSTENDIGE DETALJER ER BESKREVET UNDER.

Disse Vilkår og Betingelser («Vilkår»), som trådte i kraft 1. januar 2016 («Programdato»), styrer Best Western Rewards® Program («Program») og overgår og erstatter alle tidligere vilkår og betingelser som var gjeldende før Programdatoen.

Disse Vilkårene gjelder alle Medlemmer av Programmet uavhengig av bostedsland. Enkelte land kan imidlertid legge til ytterligere restriksjoner på programmet. For slike tilfeller er spesielle landsspesifikke vilkår inkludert på slutten av disse generelle Vilkårene.

Begrepene «du/deg» og «din/ditt» er brukt i disse Vilkårene for å henvise til individuelle medlemmer som er registrert i Programmet og har opprettet en Medlemskonto («Konto»).

 

OM PROGRAMMET

Programmet administreres av Best Western International, Inc. («BWI»), som er parten du inngår en kontrakt med ved å godta disse Vilkårene, og som er lokalisert i USA ved 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016. BWI kan etter eget skjønn utsette visse oppgaver tilknyttet administrering av programmet til et av dets utpekte datterselskaper. Programmet administreres av BWI på vegne av seg selv, sine datterselskaper, uavhengig eide og drevne Best Western®-merkede hoteller rundt om i verden («Lisensierte Hoteller»), og tredjeparts affilierte organisasjoner med tillatelse til å lisensiere Lisensierte Hoteller utenfor USA i forskjellige land og territorier verden over («Affilierte»). Vennligst merk at Lisensierte Hoteller og Affilierte er uavhengige enheter som ikke eies, drives, forvaltes eller kontrolleres av BWI og BWIs datterselskaper.

Programmet gir Medlemmer muligheten til å tjene Best Western Rewards®-poeng («Poeng») som kan innløses for gratis overnattinger hos Lisensierte Hoteller, reisepoeng med visse flyselskapspartnere (hver en «Flyselskapspartner»), og andre tjenester eller produkter med andre programpartnere. Ytterligere detaljer om innløsningsmuligheter er beskrevet under og er tilgjengelige på www.bestwesternrewards.com eller et Affiliert Best Western-nettsted for din region eller bostedsland (hver en «Lokal Nettside»).

MEDLEMSKAP I PROGRAMMET OG OPPRETTELSE AV KONTO

Personer som ikke ennå er Medlemmer kan melde seg inn i Programmet som nytt Medlem online på www.bestwestern.com eller din Lokale Nettside, via post, ved å ringe et Best Western telefonsenter, gjennom en Best Western mobilapp, eller gjennom resepsjonen hos et Lisensiert Hotell. 

Du må være myndig i ditt bostedsland for å være et Medlem av Programmet. 

For å opprette en Medlemskonto som sporer Poengene dine og kontoaktiviteten, må du oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon, inkludert en gjeldende, gyldig e-postadresse, telefonnummer, og postadresse («Kontoinformasjon»). Du kan aldri bruke en annen persons Konto uten tillatelse.

SAMTYKKE TIL DISSE VILKÅRENE OG BWI SIN PERSONVERNSERKLÆRING

DITT MEDLEMSKAP I PROGRAMMET UTGJØR DITT SAMTYKKE OG AKSEPT AV DISSE VILKÅRENE.  

VED Å BLI ET MEDLEM ELLER Å FORBLI I PROGRAMMET, GIR DU DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER TIL BWI, SOM BRUKER SYSTEMER LOKALISERT I USA TIL Å PROSESSERE DIN REGISTRERING OG VEDLIKEHOLDE DIN KONTO. HVIS DU ER BOSATT I ET STED INNENFOR EU, ASIA, ELLER NOEN ANNEN REGION, VED Å BLI MEDLEM ELLER FORBLI I PROGRAMMET, GIR DU DITT SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON TIL USA. HVIS DU REPRESENTERER EN ORGANISASJON, VIL DU VÆRE ANSVARLIG FOR Å SIKRE AT HVERT MEDLEM SOM DELTAR I PROGRAMMET SOM EN ANSATT ELLER ENTREPRENØR I ORGANISASJONEN VISS PERSONLIGE INFORMASJON KAN BLI GITT TIL BWI HAR GITT SITT UTTRYKKELIGE SAMTYKKE TIL SLIK OVERFØRING OG BEHANDLING AV SLIK PERSONLIG INFORMASJON I USA. USAS LOVER OM BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMASJON KAN VÆRE MINDRE STRENGE ENN LOVENE I DITT LAND. VENNLIGST LES BWIS PERSONVERNERKLÆRING FOR MER INFORMASJON OM BWIS PERSONVERNSPRAKSIS (INKLUDERT MED HENSYN TIL INTERNASJONAL DATAOVERFØRING OG BWI SIN OVERENSSTEMMELSE MED USA-EU PRIVACY SHIELD OG USA-SVEITS PRIVACY SHIELD-RAMME SOM FASTSATT AV USAS HANDELSDEPARTEMENT VEDRØRENDE INNHENTING, BRUK OG BEVARING AV PERSONLIG INFORMASJON FRA EU-LAND OG SVEITS). BWI HAR LEVERT SELVSERTIFISERING OM AT DET FØLGER PRIVACY SHIELDS PRINSIPPER OM VARSLING, VALG, VIDEREFORMIDLING, SIKKERTHET, DATAINTEGRITET, TILGANG OG FULLBYRDELSE. FOR Å LÆRE MER OM PRIVACY SHIELD-PROGRAMMET OG FOR Å SE BWIS SERTIFISERING NÅR DET ER GODKJENT AV USAS HANDELSDEPARTEMENT, VENNLIGST BESØK HTTP://WWW.PRIVACYSHIELD.GOV. VED Å BLI MEDLEM AV PROGRAMMET ELLER FORBLI I PROGAMMET, FORMIDLER DU TIL BWI AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT BWIS PERSONVERNERKLÆRING.

BWI ER ENEANSVARLIG FOR Å LEVERE DETTE PROGRAMMET TIL SINE MEDLEMMER. FRA TID TIL ANNEN KAN DU GI DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER TIL AFFILIERTE FOR ULIKE FORMÅL. EVENTUELL PERSONLIG INFORMASJON DU OPPGIR TIL AFFILIERTE KAN VÆRE UNDERLAGT DISSE AFFILIERTES PERSONVERNERKLÆRINGER OG PROSEDYRER. DU ANERKJENNER OG GODTAR AT BWI KAN MOTTA DIN PERSONLIGE INFORMASJON FRA SLIKE, OG BÅDE BWIS OG DISSE AFFILIERTES PERSONVERNSERKLÆRINGER VIL GJELDE FOR DEN RESPEKTIVE ENHETENS BRUK AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON.

BRUK AV DIN KONTOINFORMASJON

I tillegg til eventuelle rettigheter til BWI med hensyn til din Kontoinformasjon i BWIs Personvernerklæring, bruker vi din Kontoinformasjon til å styre og administrere din deltakelse i Programmet.

Kontoinformasjonen kan også, i den grad gjeldende lov tillater det, brukes til å forbedre programmet. Du autoriserer også BWI til å dele din Kontoinformasjon med sine datterselskaper og tredjeparter, inkludert Lisensierte Hoteller, Affilierte, flyselskaper og andre Programpartnere, prisleverandører, produsenter for å utføre innløsningsforespørsler, teknologitjenesteleverandører for å betjene din Medlemskonto, og tilrettelegge for bestilling og behandling av reservasjoner og tredjeparts tjenesteleverandører som oppbevarer og behandler persondata på vegne av BWI i sikre omgivelser.

Hvis du er statsborger eller lovlig bosatt i USA eller Canada, gir du BWI ditt uttrykkelige samtykke til å skaffe tillatelse til «Soft Inquiry»-data fra kredittkontorer eller kredittrapporteringsbyråer for å avgjøre om du er kvalifisert til Best Western Rewards® og Best Western Rewards® Platinum Plus®  eller andre produkter, programmer, tjenester, og kampanjer som kan være interessante for deg. «Soft Inquiries» er forespørsler til kredittkontorer om å gi navn på kunder som møter visse hinder for å motta et fast tilbud om kreditt, men som ikke inkluderer innhenting av kredittrapporter som kan påvirke din kredittscore.

Du kan når som helst redigere din Kontoinformasjon ved å logge deg på din Konto og oppdatere profilen din. Du er ansvarlig for å holde Kontoopplysningene dine oppdatert og korrekt. BWI gir alle uttalelser, kommunikasjoner, og oppdateringer om Programmet og din Konto via e-post til adressen i din Konto. Kommunikasjon er kritisk for administreringen av Programmet. Hvis du ikke klarer å opprettholde oppdatert Kontoinformasjon, inkludert en gyldig, abonnerende e-postadresse, kan du ikke motta uttalelser eller annen viktig kommunikasjon. I tillegg kan du, uten gyldig registrert e-postadresse, ikke motta visse typer premier, inkludert kuponger for gratis overnattinger, virtuelle gavekort, Travel Cards, og andre artikler som sendes ut elektronisk. Hvis du ikke opprettholder nøyaktig og oppdatert Kontoinformasjon, reserverer BWI retten til å foreta enhver handling det anser nødvendig for å beskytte din Konto mot uautorisert tilgang eller svindel. Dette inkluderer å suspendere eller begrense kontoen din frem til din Kontoinformasjon kan bekreftes.

Hvis du velger å ikke motta kommunikasjon fra BWI eller velger å ikke motta beskjeder fra BWI eller våre tredjepartsleverandører, vil du heller ikke kunne delta fullt ut i Programmet, eller oppleve hele spekteret av fordeler og tjenester tilgjengelige for deg som Medlem av Programmet. For å avslutte abonnementet fra en e-post eller andre beskjeder, vennligst følg instruksjonene i enhver e-post eller beskjed du mottar.

Du kan se din Kontoinformasjon når som helst ved å logge på din Konto på www.bestwestern.com, din Lokale Nettside, eller gjennom en Best Western mobil-app.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk, er det ditt ansvar å overvåke Kontoaktivitet og rapportere mistenksom aktivitet til BWI.

OPPTJENING AV POENG FOR OPPHOLD

Alle opphold er kvalifiserte til å tjene poeng («Kvalifiserte Opphold») med unntak av de følgende («Ikke-kvalifiserte Opphold»):

Opphold bestilt gjennom online reisebyrå («OTAs»), som priceline.com, expedia.com, travelocity.com, booking.com, kayak.com (det vil si andre kanaler enn Best Western-merkede bestillingskanaler),

Opphold bestilt gjennom turoperatører, og

Opphold bestilt til spesielle rabatterte priser, som ansattes priser, FIT/grossist/nettosatser, motorcoach-/busspriser, besetningspriser, BWR gratis natt-priser (FX-priser), eller rabatterte priser for opphold lengre enn tretti (30) netter.

Hva som utgjør en pris eller bestillingskanal som kvalifiseres som et Kvalifisert Opphold, i motsetning til et Ikke-kvalifisert Opphold kan endres. Derfor bør du alltid bekrefte når det reserveres om du reserverer en rate som kvalifiseres som et Kvalifisert Opphold, som du kan tjene poeng for, eller et Ikke-kvalifisert Opphold, som du ikke tjener poeng på. Dette er viktigere hvis du bestiller gjennom en annen kanal enn en Best Western-merket bestillingskanal.

Du tjener ti (10) Poeng for hver $1,00 amerikansk dollar (eller brøkdel av en amerikansk dollar) betalt for et Kvalifisert Opphold, inkludert mva. i enkelte områder utenfor USA, men ekskludert beløp betalt for skatt og tilleggsavgifter utenfor mva. Du kan tjene Poeng for opptil tre (3) rom per Kvalifiserte Opphold forutsatt at: (a) ett (1) rom opptas av deg, (b) du betaler for alle rommene, (c) Poeng for det rommet ikke har blitt utstedt til et annet Medlem, og (d) du fremviste ditt Best Western Rewards®-medlemskapsnummer ved bestilling eller ved innsjekk.

Hvis du opptar et rom sammen med et annet Medlem, kan kun ett (1) Medlem motta Poengene, og dere må bestemme internt hvem som skal motta Poengene.

Poeng legges til Kontoen din innen syv (7) virkedager etter utsjekking. 

Individuelle hotellrom som faktureres direkte til en bedriftskonto, men hvor du er individuelt ansvarlig for autorisasjon av betalingen ved utsjekking, utgjør et Kvalifisert Opphold.

Kun tre rom i et Kvalifisert Opphold for en gruppebestilling vil motta Poeng. Valg av hvilke tre rom (og Medlemmer) som mottar Poengene er etter eget skjønn av personen som foretar reservasjonen.

For å kalkulere Poengene for Kvalifiserte Opphold som er betalte for i andre valutaer enn amerikanske dollar, vil BWI først konvertere betalingens beløp til amerikanske dollar ved bruk av en rimelig vekslingsrate. Denne blir fastsatt av BWI ikke mindre enn årlig og etter eget skjønn, men basert på offisielt publiserte vekslingsrater. Poengene blir så kalkulert basert på det konverterte betalingsbeløpet.

Hvis du har et Kvalifisert Opphold mens du er et Medlem, men mislykkes i å presentere ditt Medlemskort eller på annen måte registrere oppholdet i din Konto, må du be om en kreditt for det Kvalifiserte Oppholdet innen seks (6) måneder etter datoen for det Kvalifiserte Oppholdet ved å besøke www.bestwestern.com eller din Lokale Nettside, eller ved å ringe et Best Western telefonsenter. Forespørsler bør inneholde ditt navn, Medlemskontonummer, adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse, og bekreftelsesnummer for reservasjonen.

Hvis du registrerer deg i Programmet etter å ha hatt et Kvalifisert Opphold, kan du be om Poeng kun hvis din registrering skjedde innen tretti (30) dager etter ditt Kvalifiserte Opphold. Forespørsler bør inneholde ditt navn, Medlemskontonummer, adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse, og bekreftelsesnummer for reservasjonen.

Sammenslåing av Poeng er tilgjengelig for personer som deler samme postadresse med et Medlem. Sammenslåing er den kollektive verdien av Poeng i en Konto av medlemmer med samme postadresse.


OPPTJENING AV FLYBONUSPOENG

Heller enn å opptjene Poeng for Kvalifiserte Opphold, eller som ellers oppgitt her, kan du i stedet velge å tjene flymiles («Miles») med alle våre godkjente partnerbonusprogrammer («Flybonusprogrammer») ved å logge inn på din Konto gjennom www.bestwestern.com eller ditt Lokale Nettsted for ditt bostedsland, eller ved å ringe et Best Western telefonsenter og forespørre BWI om å tildele Miles (i stedet for Poeng) som din opptjeningspreferanse, identifisere Flybonusprogrammet, og oppgi medlemsnummeret for ditt foretrukne Flybonusprogram. Flybonusprogrammer kan belønne andre poengverdier basert på regler og vilkår for det individuelle flybonusprogrammet. Ta kontakt med et Best Western telefonsenter før du bestiller et Kvalifisert Opphold for å få oppdatert prisnivåinformasjon om Miles.

For en komplett liste over Flybonusprogrammer og detaljer for opptjening av Miles, besøk www.bestwesternrewards.com eller din Lokale Nettside.

For å gjøre det helt klart; hvis du instruerer BWI om å belønne med Miles i stedet for Poeng, vil du ikke tjene Poeng for Kvalifiserte Opphold eller som ellers oppgitt her; du vil kun tjene Miles for Flybonusprogrammet du har valgt. Du kan når som helst gå tilbake til å tjene Poeng i stedet for Miles med samme prosedyre.

Miles opptjent for ditt valgte Flybonusprogram blir utstedt innen omtrent ti (10) virkedager etter utsjekking. Ettersom utstedelse av Miles krever deltakelse fra flyselskapet, kan tidsrammen være lengre i visse situasjoner.

Du kan også konvertere Poeng du har oppsamlet i din Konto til Miles med visse Flybonusprogrammer. For tiden tillater kun visse partnere konvertering av Poeng til Miles. Vi jobber alltid med å legge til dette alternativet for flere Flybonusprogrammer. I mellomtiden kan du alltid velge å tjene Miles i stedet for Poeng heller enn å konvertere på et senere tidspunkt.

Enten du velger å tjene Miles som din opptjeningspreferanse, eller bestemmer å i stedet tjene Poeng og senere konvertere dem til Miles, har hvert Flybonuspogram sine egne regler, forskrifter, vilkår og betingelser som alle vil gjelde for din bruk av Miles. BWI er ikke ansvarlig for noen Flybonusprogrammers vilkår og betingelser.

Fra tid til annen kan BWI tilby spesielle kampanjer i partnerskap med Flybonusprogrammer som tillater deg å tjene ekstra Miles. Du kan kun delta i slike kampanjer hvis du, på kampanjens tidspunkt, har valgt å tjene Miles. Slike kampanjer vil underlegges ytterligere vilkår og betingelser og kampanjeregler publisert der kampanjen promoteres.

ANDRE MÅTER FOR Å OPPTJENE POENG

Fra tid til annen vil BWI samarbeide med flotte selskaper, fra bilutleiefirmaer til blomsterhandlere og vinklubber med mer, for å gi deg andre muligheter til å opptjene Poeng når du kjøper visse produkter og tjenester. For detaljer om disse opptjeningspartnerne, besøk www.bestwesternrewards.com eller din Lokale Nettside.

Du kan også velges til å delta i eksklusive, spesielle kampanjer der du vil ha muligheten til å tjene Bonuspoeng. Å tjene slike Bonuspoeng er underlagt ytterligere restriksjoner, krav, eller vilkår og betingelser som gjelder for den aktuelle kampanjen. Vær obs på å lese vilkår og betingelser for enhver spesiell kampanje nøye før deltakelse.

INNLØSING AV POENG FOR GRATIS OVERNATTINGER

Antall Poeng som kreves for en (1) gratis overnatting hos et Lisensiert Hotell er basert på den forventede gjennomsnittlige dagspris på den forespurte oppholdsdatoen, varierer gjennom året, og kan endres etter BWIs eget skjønn. For å finne antall Poeng som kreves for en gratis overnatting, besøk www.bestwestern.com, din Lokale Nettside, eller en Best Western mobilapp, eller ta kontakt med et Best Western telefonsenter. En gratis overnatting i standardrom på et hvilket som helst Lisensiert Hotell inkluderer kostnaden til rommet og romavgift, men inkluderer ikke tilleggsavgifter, resortavgifter, eller andre avgifter som det Lisensierte Hotellet kan kreve, for eksempel parkeringsavgifter.

Gratis overnattinger kan reserveres på et hvilket som helst Lisensiert Hotell verden over med forbehold om kapasitetskontroll og tilgjengelighet. For å sjekke tilgjengelighet eller for å reservere en gratis overnatting, besøk www.bestwestern.com, din lokale Nettside, eller en Best Western mobilapp, ring et Best Western telefonsenter eller bestill direkte gjennom et Lisensiert Hotell. Gratis overnattinger kan ikke bestilles gjennom reisebyråer eller online reisebyråer og er ikke provisjonsberettiget. Gratis overnattinger kan ikke byttes mot kontanter.

Gratis overnattinger kan gis i gave til en mottaker av ditt valg i form av en utskrevet eller elektronisk kupong. Reservasjoner for gratis overnatting-kuponger må bestilles ved å ringe et Best Western telefonsenter.

Hvis en gratis overnatting ikke kanselleres innen hotellets kanselleringsfrist og gjesten ikke dukker opp, vil BWR-medlemskontoen bli belastet med riktig antall poeng for datoen for reservasjonen av gratisovernatting.

INNLØSING AV POENG FOR MILES

Hvis du har instruert BWI om å belønne deg Miles i stedet for Poeng, tjener du Miles når du betaler for Kvalifiserte Opphold eller gjennom dine kjøp med andre inntjeningspartnere. Opptjente Miles overføres deretter til din Flybonusprogram-konto og ytterligere innløsning av Poeng fra din Medlemskonto er ikke nødvendig.

Hvis du velger å konvertere dine Poeng og innløse dem for Miles, kan du gjøre dette når som helst ved å gå til www.bestwestern.com, hvorpå opptjente Miles overføres til din Flybonusprogram-konto.

Igjen, hvert Flybonusprogram opprettholder sine egne regler, forskrifter, programvilkår og betingelser, som alle vil gjelde for din bruk av Miles. BWI er ikke ansvarlige for noen Flybonusprogrammers vilkår og betingelser.

Poeng vil bli konvertert til Miles etter en konverteringsrate bestemt av BWI etter eget skjønn ved bruk av siste publiserte konverteringsrater, som kan endres fra tid til annen. 

ANDRE ALTERNATIVER FOR Å INNLØSE POENG

Spesielle kampanjer: Du kan også velges ut til å delta i eksklusive, spesielle kampanjer der du vil ha muligheten til å innløse dine Poeng for spesielle tilbud. Slike muligheter er underlagt ytterligere restriksjoner, krav, eller vilkår og betingelser som gjelder for den aktuelle kampanjen. Vennligst les krav og vilkår for enhver spesiell kampanje nøye før du innløser Poeng eller deltar.

Best Western Travel Card®: Poeng kan brukes for å kjøpe et Best Western Travel Card®,, som kan brukes for overnattingsomkostninger på et hvilket som helst Lisensiert Hotell verden over (f.eks. overnattingskostnader og eventuelle avgifter). Med mindre Best Western Travel Card® er tilbudt som en del av en kampanje, har det ingen utløpsdato. Hvorvidt Best Western Travel Card® aksepteres for andre tjenester enn overnattingskostnader er opp til hvert enkelt Lisensiert Hotell. For en fullstendig liste over vilkår og betingelser angående Best Western Travel Card®, kan du besøke www.travelcard.bestwestern.com. Når du mottar et Best Western Travel Card®, utgjør ikke dette en reservasjon. Ditt Best Western Travel Card® vil bli utstedt i din lokale valuta, men vil bli innløst i valutaen til det Lisensierte Hotellet hvor du bruker Best Western Travel Card® til den aktuelle vekslingskursen. Denne blir fastslått av BWI ved å bruke en rate publisert av en medieavis eller avis, som Wall Street Journal.

Andre Innløsningsmuligheter: Du kan også innløse Poeng for et bredt spekter av andre produkter ved å besøke www.bestwestern.com eller ditt Lokale Nettsted, eller ved å ringe et Best Western telefonsenter.

For innløsningsprodukter som leveres digitalt, som for eksempel virtuelle gavekort, vil du generelt motta en e-post som inneholder ditt gavekort innen syv (7) arbeidsdager etter at du har innløst dine Poeng. For innløsningsprodukter som sendes til deg via post, som varer og fysiske gavekort, forsøker BWI å sende slike produkter til deg omgående, men det kan av og til ta mellom fire (4) uker til åtte (8) uker avhengig av tilgjengelighet. 

Av sikkerhetsmessige årsaker kan innløste produkter ikke sendes til en postboks, og visse typer gavekort og varer er kanskje ikke tilgjengelige utenfor visse regioner. Vennligst kontroller at adressen i din Medlemskonto er oppdatert før du plasserer en innløsningsordre.

Alle gavekort og gavesertifikater innløst med Poeng er underlagt ytterligere vilkår og betingelser som er pålagt av den aktuelle utstederen, som kan inkludere utløpsdatoer, inaktivitetsavgifter, og andre restriksjoner (unntatt Best Western Travel Card®, som ikke har en utløpsdato eller inaktivitetsavgifter med mindre det er utstedt som en del av en kampanje). Visse gavekort- og gavesertifikatleverandører tar gebyrer for inaktivitet. Følgelig kan BWI kun garantere at et gavekort eller gavesertifikat vil kunne innløses til full verdi (dvs. ingen fradrag for inaktivitet) i seks (6) måneder fra bestillingsdatoen.

Mange innløsningsprodukter leveres gjennom uavhengige leverandører og er underlagt ytterligere vilkår og betingelser. BWI gir ingen garantier eller representasjoner av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til slike produkter, og, i den grad det er tillatt av lovgivningen i din jurisdiksjon, skal ikke holdes ansvarlig for tap, bekostning, ulykke eller ulempe som kan oppstå i forbindelse med bruk av slike produkter. Imidlertid er de fleste produkter som er tilgjengelige gjennom Programmet støttet av produsenten med en produsentgaranti.

For varer som er defekte ved levering eller skadet under frakt bør Medlemmer kontakte et Best Western telefonsenter. BWI vil kontakte leverandøren, forhandleren, selgeren, eller produsenten av varen for å forespørre en returetikett og gi etiketten til Medlemmet for å assistere i deres retur av varen og forespørre bytte. Gavekort og gavesertifikater kan ikke byttes, refunderes, eller endres under noen omstendigheter og kan heller ikke erstattes i tilfelle tap eller ødeleggelse.

Veldedige Donasjoner: Du kan også velge å innløse Poeng for en veldedig donasjon til visse godkjente veldedighetsorganisasjoner, i slike tilfeller vil følgende betingelser gjelde.

Donasjonen vil bli notert på den elektroniske kontoutskriften på din konto, som vil utgjøre din kvittering.

Du er eneansvarlig for å rådføre deg med din skatterådgiver om hvorvidt din donasjon av Poeng kan være fradragsberettiget.

Besøk www.bestwesternrewards.com eller ditt Lokale Nettsted for ytterligere detaljer om denne innløsningsmuligheten.

Generelt: Mange innløsningsprodukter er kun gyldige i enkelte land eller er fastsatte i visse valutaer.  

Det er Medlemmets ansvar å velge et innløsningsprodukt som tilsvarer Medlemmets tilsiktede bruk. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, når oppfylt, kan ikke innløste produkter returneres eller refunderes, og produkter er underlagt tilgjengelighet på det aktuelle tidspunktet.

BWI vil gjøre en innsats for å oppfylle en ordre med de forespurte produktene; BWI kan imidlertid erstatte med et lignende produkt med tilsvarende verdi hvis et produkt ikke er tilgjengelig.

BEST WESTERN REWARDS® RABATTERT ROMPRIS

Medlemmer som bestiller en reservasjon hos et Lisensiert Hotell gjennom www.bestwestern.com eller et Lokalt Nettsted kan motta en rabatt på 10 % eller mer av den publiserte «Fleksible Prisen». For å dra nytte av denne rabatten, velg «Best Western Rewards® Rate Plan». Denne prisen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.  

ELITESTATUS

BWI tilbyr fire forskjellige nivåer av Elitestatus-Medlemskap (Gold, Platinum, Diamond, og Diamond Select). For å oppnå Elitestatus, må du akkumulere enten det nødvendige antallet Netter, Kvalifiserte Opphold, eller Poeng i et kalenderår som angitt i tabellen nedenfor:

Statusnivå

Netter

Opphold

Poeng

(Kun fra Kvalifiserte Opphold; ekskluderer Bonuspoeng eller kampanjepoeng)

Gold

10 til 14 netter

7 til 9 Kvalifiserte Opphold

10,000 til 14,999 Poeng

Platinum

15 til 29 netter

10 til 19 Kvalifiserte Opphold

15,000 til 29,999 Poeng

Diamond

30 til 49 netter

20 til 39 Kvalifiserte Opphold

30,000 til 49,999 Poeng

Diamond Select

50 eller flere netter

40 eller flere Kvalifiserte Opphold

50,000 eller flere Poeng

Når du har oppnådd Elitestatus, vil statusen forbli i kraft resten av kalenderåret den ble oppnådd i, og til enden av det neste kalenderåret også. Hvis du møter kravene for ett Elitestatus-nivå vil du gå videre til neste Elitestatus-nivå. For eksempel, hvis du oppnår Gold Elitestatus i august 2016, vil du beholde Gold Elitestatus til og med 31. desember 2017. Hvis du oppnår Gold Elitestatus i august 2016 og så Platinum Elitestatus i oktober 2016, vil du beholde Platinum Elitestatus til og med 31. desember 2017. BWI reserverer seg rettigheten til, etter eget skjønn, å gi Elitestatus til Medlemmer som ikke har møtt de formelle kriteriene for Elitestatus.

Som et Elitestatus-Medlem, der BWR-poeng er satt som inntjeningspreferanse, vil du motta Bonuspoeng for hvert Kvalifiserte Opphold som gjennomføres i perioden hvor du har Elitestatus, som følger:

 • Medlemmer som har oppnådd Gold Elitestatus mottar 10 % Poengbonus;
 • Medlemmer som har oppnådd Platinum Elitestatus mottar 15 % Poengbonus;
 • Medlemmer som har oppnådd Diamond Elitestatus mottar 30 % Poengbonus; og
 • Medlemmer som har oppnådd Diamond Select Elitestatus mottar 50 % Poengbonus.
 • Bonuspoeng vil bli utdelt fra og med det første Kvalifiserte Oppholdet etter at Elitestatus er oppnådd.

Medlemmer som tjener flymiles vil ikke motta tilsvarende bonuspoeng eller miles for det aktuelle nivået.

Medlemmer som har oppnådd Elitestatus kan overføre Poeng til andre Medlemmer, noe som vil være kostnadsfritt.

Medlemmer som har oppnådd Elitestatus vil bli forsynt med et dedikert gratisnummer å ringe for å lette alle reservasjoner og kontoservicebehov.

Medlemmer som oppnår Elitestatus på Gold1-, Platinum-, Diamond-, og Diamond Select-nivå mottar en velkomstgave ved innsjekking.

Medlemmer som oppnår Elitestatus på Gold1-, Platinum-, Diamond-, og Diamond Select-nivå kan få et oppgradert rom ved innsjekking. Tildeling av et oppgradert rom er etter eget skjønn av det gjeldende Lisensierte Hotellet og kan inkludere rom med ønskelig utsikt, rom på høyere etasjer, hjørnerom, rom med spesielle fasiliteter eller i nærheten av spesielle fasiliteter, eller suiter. En romoppgradering er ikke tilgjengelig hos BW Premier Collection® Lisensierte Hoteller. I det tilfelle et Medlem som har oppnådd Elitestatus på Gold1-, Platinum-, Diamond-, og Diamond Select-nivå foretar en reservasjon for flere rom, er romoppgraderingen kun tilgjengelig for rommet som okkuperes av et slikt Medlem og ikke for noen andre rom i reservasjonen, og Medlemmet med Elitestatus må være til stede og bebo ett (1) av rommene for å motta noen fordel av Elitestatus. Ved en gruppereservasjon vil kun Medlemmet med Elitestatus kunne motta fordelene til Elitestatus. Romoppgraderinger er underlagt tilgjengelighet ved innsjekking. Lisensierte Hoteller er ikke pålagt å gi spesialrom eller suite-romoppgraderinger.

10 % rabatt på gratis overnattingsinnløsninger for Platinum, Diamond, og Diamond Select-medlemmer er i form av en kontorabatt, og gjelder kun innløsninger ved hoteller i USA og Canada. 10 % av poengene brukt for å innløse for hver gratis overnatting vil bli kreditert tilbake til kontoen for innløsningen innen 10 arbeidsdager etter eiendommen forespør refusjon for gratis overnattingskupong fra Best Western Rewards.

Gratis overnattingsinnløsningsgaranti er gyldig i USA og Canada for Diamond og Diamond Select-medlemmer som har ringt kundeservice for å be om en gratis overnattingsbestilling og når det er romtilgjengelighet hos det valgte hotellet. Forhåndsbestilling er påkrevd, og eventuelle forespørsler om innløsninger på stedet er underlagt tilgjengelighet på gratis overnatting og risikerer ikke å bli oppfylt av hotellet.

1Fordel kun tilgjengelig for Gold Elite-medlemmer i USA og Canada.

POENGUTLØP og Medlemskapskansellering

Poeng tjent under Programmet utløper ikke.

BWI forbeholder seg retten til å kansellere Medlemskontoer og tilbakekalle ethvert og alle ikke-innløste Poeng i tilfelle følgende forhold:

 • ditt brudd på disse Vilkårene,
 • du oppgir falsk eller unøyaktig Kontoinformasjon eller misbruker Programmet,
 • ditt brudd på enhver nasjonal, statlig eller lokal lov eller regulering,
 • din byttehandel eller salg av Poeng eller innløste produkter (inkludert for kommersielle forhold),
 • din unnlatelse av å betale for Lisensierte Hotell-avgifter, inkludert betalinger til Lisensierte Hoteller som er ugyldige eller returneres grunnet utilstrekkelige midler,
 • din utførsel av svindel eller misbruk som involverer enhver del av Programmet,
 • du er bevisst innehaver av mer enn en (1) aktiv Medlemskonto,
 • enhver handling eller oppførsel av deg som er bestemt av BWI etter eget skjønn å være urimelig, sjikanerende, støtende for, eller til skade for Programmet, alle dets allianser, partnere, eller representanter, BWI-ansatte, eller ansatte hos Lisensierte Hoteller, eller
 • i tilfelle det registreres mistenkelig aktivitet på din Medlemskonto.

GJELDENDE LOVMEKLING

Vennligst les dette nøye! Det påvirker dine rettigheter!

Med mindre det er forbudt etter lovgivningen i din jurisdiksjon, skal all strid mellom deg og BWI eller noen som helst av dets utpekte datterselskaper som oppstår under eller relatert på noen måte til disse Vilkårene eller din deltakelse i Programmet (definert under som Påstander) bli løst ved å bruke lovene i Arizona eller USAs føderale lover, som gjeldende, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt.

Videre, må eventuelle og alle strider mellom deg og BWI eller noen av dets utpekte datterselskaper som oppstår under eller relatert på noen måte til disse Vilkår eller din deltakelse i Programmet bli løst gjennom bindende mekling som beskrevet i denne seksjonen. Denne avtalen om mekling er ment å tolkes bredt. Det omfatter, men er ikke begrenset til, alle påstander og strider, inkludert gruppesøksmål, relatert til eller oppstått som følge av din deltakelse i Programmet, inkludert, men ikke begrenset til, alle påstander relatert til eller oppstått som følge av uautorisert utlevering av eller tilgang til noen Kontoinformasjon («Sikkerhetsbrudd»), reklame eller markedspåstander, produktansvar, eller forbrukerpåstander («Påstander»).   

DU SAMTYKKER I VED Å INNGÅ DENNE AVTALEN AT DU OG BWI BEGGE GIR AVKALL PÅ RETTEN TIL RETTSSAK ELLER Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL. DU OG BWI SAMTYKKER I AT BEGGE KAN FREMME PÅSTANDER MOT DEN ANDRE PARTEN KUN I DIN ELLER BWIS INDIVIDUELLE KAPASITET, OG IKKE SOM EN SAKSØKER ELLER GRUPPEMEDLEM I NOEN PÅSTÅTT KLASSE ELLER REPRESENTATIV PROSEDYRE. ENHVER MEKLING VIL SKJE PÅ EN INDIVIDUELL BASIS – GRUPPEMEKLING OG GRUPPESØKSMÅL ER IKKE TILLATT.

Meklingen vil være underlagt de Kommersielle Meklingsreglene og Tilleggsprosedyrer for Forbrukerrelaterte Tvister fra den Amerikanske Meklingsforeningen (Commercial Arbitration Rules and the Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the American Arbitration Association («AAA»)), som modifisert av denne seksjonen. For enhver påstand hvor totalbeløpet på den ønskede prisen er $10 000 eller mindre, må AAA, du, og BWI overholde de følgende reglene: (a) meklingen skal utføres utelukkende basert på skriftlige innleveringer; og (b) meklingen skal ikke involvere noen personlige oppmøter av partene eller vitner med mindre begge partene samtykker om dette. Hvis påstanden overstiger $10 000, vil retten til en høring bli bestemt av AAAs regler, og (eventuell) høring må finne sted utelukkende i Phoenix, Arizona. Meklerens avgjørelse er bindende og kan legges inn som en dom i en domstol med kompetent jurisdiksjon. I tilfelle denne avtalen om mekling holdes maktesløs av en domstol eller er forbudt i henhold til lovene i ditt bostedsland, vil alle Påstander som ellers ville blitt meklet utelukkende bringes til statlige eller føderale domstoler i Phoenix, Arizona.  

I den grad gjeldende lov tillater, skal alle Påstander, dommer og belønninger være begrenset til faktiske pålagte egenbetalte kostnader, (inkludert, med hensyn til et Sikkerhetsbrudd, kostnad av lovlig krevd varsling og utbedring), men ikke i noe tilfelle inkludert advokatavgifter, og under ingen omstendigheter vil noe Medlem tillates å innhente belønninger for, og fraskriver seg herved alle rettigheter til å kreve straffende, tilfeldige, spesielle, følgeskader og alle andre skader, bortsett fra for faktiske egenandelskostnader. 

I den grad lovene i ditt bostedsland autoriserer restriksjon eller forbud mot kravet om mekling, forbudet mot gruppesøksmål, anvendelsen av lovverket i Arizona eller de føderale lovene i USA som gjeldende, eller jurisdiksjonen til de føderale eller statlige domstolene lokalisert i Phoenix, Arizona, samtykker du i at de følgende bestemmelsene i dette avsnittet skal gjelde: Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne kontrakten (definert bredt ovenfor som Påstander), inkludert eventuelle spørsmål angående dens eksistens, validitet eller oppsigelse, skal refereres til og endelig avgjøres under myndighet fra London Court of International Arbitration («LCIA») og LCIA-reglene, viss regler anses å være inkorporert ved henvisning til denne paragrafen. Antallet meklere skal være tre. Setet eller det rettslige meklingsstedet skal være London, England. Språket brukt i meklingen skal være engelsk. Den styrende loven i et slikt tilfelle skal være de materielle lovene i England og Wales.

Til tross for det foregående, har hvert Medlem av BWI rett til å søke midlertidig forføyning (med mindre annet er utelukket av noen annen bestemmelse i disse Vilkårene) i de statlige og føderale domstolene i Phoenix, Arizona.

ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER

Med mindre det er forbudt av lovene i din jurisdiksjon, er alle Vilkår, inkludert alle krav til Poenginntjening og -innløsning, gjenstand for revidering uten forvarsel av BWI, etter eget skjønn.

Bestemmelse og betaling av skatteplikt er ditt eget ansvar som Medlem.

Verken BWI, dets datterselskaper, ansatte, agenter, eller partnere, eller Lisensierte Hoteller eller Affilierte skal holdes ansvarlige for tapte eller stjålne Belønninger.

Med unntak av å gi bort gratis overnattinger som tillatt i disse Vilkårene, kan du ikke overføre Poengene dine til noen uten en gyldig rettsordre eller med mindre annet er notert i disse vilkårene, for eksempel for Elitestatus-medlemmer.

Poeng kan ikke innløses for kontanter eller noen annen form for kreditt, med mindre det er spesifikt krevd av gjeldende lov. Poengverdi er satt av BWI etter eget skjønn og kan bli oppdatert fra tid til annen, som tillatt etter gjeldende lov.  

BWI kan velge, etter eget skjønn, å utstede medlemskapslegitimasjon i en rekke formater til Medlemmer. Fysisk medlemskapslegitimasjon utstedt av BWI forblir Best Westerns egen eiendom og Medlemmet må overlevere dette ved forespørsel.

BWI kan modifisere Poengene som er oppført i Kontoen din basert på reell oppholdsinformasjon.

BWI kan når som helst avslutte Programmet uten varsel, i så fall må du innløse Poengene dine innen nitti kalenderdager, eller annen tidsperiode som kreves av den gjeldende loven i din jurisdiksjon, etter at du har mottatt varsel om opphør av Programmet for å unngå å tape dine Poeng.

Programmet er underlagt lovene i USA og staten Arizona uten hensyn til motstridende lovprinsipper, med mindre annet indikeres i «Spesielle Notater»-seksjonen nedenfor. BWI er ikke ansvarlig for uleselig, tapt, sen, ufullstendig, feilsendt, eller ikke-overførbar post eller e-post; eller for noen data-, telefon-, satellitt-, kabel-, nettverk-, elektronisk eller internett-maskinvare- eller programvarefeil, feil, funksjoner, tilkoblinger, eller tilgjengelighet, eller ødelagte, korrupte eller uleselige overføringer, tjenesteleverandør- / Internett- / nettsted- / brukernett-tilgjengelighet, eller trafikkbelastning, eller noen teknisk, typografisk, eller annen feil, eller uautorisert menneskelig intervensjon, eller ukorrekt eller unøyaktig opptak av Kontoinformasjon, eller manglende opptak, eller tap av, slik Kontoinformasjon.

BWI påtar seg ikke ansvar for noen feil, utelatelse, avbrudd, sletting, feil, forsinkelse i drift eller overføring, feil på kommunikasjonslinje, eller teknisk feil.

Vi kan revidere disse Vilkårene fra tid til annen ved å legge ut en oppdatert versjon på denne siden. Hvis du er et Medlem og en revisjon betydelig reduserer dine rettigheter, vil vi varsle deg ved å sende en beskjed til e-postadressen tilkoblet din Konto og du godtar at de reviderte Vilkårene blir effektive nitti (90) dager etter beskjeden er sendt til deg. Din fortsatte deltakelse i Programmet er underlagt den mest oppdaterte, gjeldende versjonen av disse Vilkårene.

BWIs fraskrivelse av ethvert brudd som et Medlem gjør av et vilkår, en avtale, en bestemmelse eller betingelse som er gitt her skal ikke utgjøre en fraskrivelse av noen tidligere, samtidige eller påfølgende brudd som Medlemmet utfører av det samme eller annet vilkår, avtale, bestemmelse, eller betingelse gitt her.

Disse Vilkårene gjelder kun i den grad det er tillatt av lovene i landet, staten, eller provinsen til det aktuelle Medlemmet. I den grad noen av de foregående begrensningene ikke er tillatt under lovene i ditt land, stat, eller provins, samtykker du i at de resterende delene av disse Vilkårene som er tillatelige skal gjelde i det maksimale omfanget loven tillater.

Menu

 Bokmål
Menu