• Hjem
  • Terms and Conditions

Best Western Rewards medlemsbetingelser

1. Medlemskap og medlemskort

Din signatur på medlemskortet innbærer at du aksepterer vilkårene for medlemskap i Best Western Rewards. Medlemskort som ikke er signert er ugyldig. 
Best Western Rewards kortet (heretter kalt kortet) forblir Best Western Hotels & Resorts eiendom og kan ikke utnyttes i kredittforhold.
Kortet er personlig og skal fremvises ved innsjekking.
Medlemmer må være over 18 år og firma eller juridiske personer kan ikke være medlem. 
Dersom kortet blir brukt til å garantere en reservasjon, må avbestilling skje i henhold til avbestillingsregler. I motsatt fall vil medlemmet være forpliktet til å betale for et overnattingsdøgn.
Ved misbruk av kortet forbeholder Best Western Hotels & Resorts seg retten til å inndra kortet uten varsel, noe som betyr at poeng og sjekker som har blitt utstedt og ennå ikke er innløst, vil bli tapt. 
Ved adresseendring eller bytte av arbeidsgiver/firma skal dette snarest meddeles Best Western Hotels & Resorts i Norge.
Dersom et kort er tapt, stjålet eller ødelagt, kontakt Best Western Hotels & Resorts i Norge. Et nytt medlemskort, med samme medlemsnummer og gyldighet som det originale kortet, vil bli sendt ut. 
Medlemmet er selv ansvarlig for at anvendelsen av kortet skjer i henhold til eventuell arbeidsgivers instruksjoner. 
Nivårelaterte fordeler er kun gyldig for medlemmet selv.
Privat bruk av poeng som er opptjent gjennom forretningsreiser/overnatting er skattepliktig. Medlemmet er selv ansvarlig for å melde fra til skattemyndighetene. 
Best Western Hotels & Resorts forbeholder seg retten til når som helst å endre vilkårene eller legge ned Best Western Rewards. 
Best Western Hotels & Resorts forholder seg også retten til å endre vilkårene på andre fordeler, regler for poeng og antall poeng, samt endre informasjonen som finnes i medlemsguiden. Det er medlemmenes ansvar å lese og forstå alle medlemsbetingelsene. 
Dersom Best Western Hotels & Resorts legger ned Best Western Rewards programmet eller medlemmets medlemskap går ut, vil medlemmets oppsamlede poeng forfalle. 

2. Oppsamling av poeng 

Medlem kan velge mellom å få poeng eller airline partner rewards for et opphold. Poeng gis på overnatting med 10 poeng per brukte US Dollar ved å bruke kursen som blir fastsatt av Best Western Hotels & Resorts. Om medlemmet velger airline partner rewards, får man minst 250 miles/poeng per kvalifiserte opphold, se oversikt over partnere for respektive flyselskaps medlemsprogram. 
Poeng gis på ordinær pris i hele verden. Dersom ikke annet er avtalt skal det gis poeng på avtalepriser. Poeng gis ikke på opphold lengre enn 30 dager, gruppe eller pakkereiser, personalpris, Travel Card units, eller andre spesialpriser. Hotellovernattinger som bookes gjennom en tredjepart eller nettbasert reisebyrå, regnes ikke som kvalifiserte netter for poeng eller medlemsfordeler, uansett pris. Ingen poeng gis når man benytter frinetter eller om man må avbestille rommet på grunnlag som Best Western Hotels & Resorts eller deres partners ikke kan påvirke. 

Poeng gis ved utsjekk. Etterregistrering av poeng er kun mulig ved å fremlegge kopien eller originalen av hotellregningen. Overnattinger som er eldre enn seks måneder gir ikke rett til poeng og kan ikke bli etterregistrert. 
Nye medlemmer kan etterregistrere poeng for opptil 30 dager før de ble medlem i Best Western Rewards programmet. 
Det gis ikke poeng ved betaling med poeng eller frinattsvoucher. 
Poengene utstedes til medlemmet, uansett hvem som betaler hotellrommet. Det gis poeng på opptil tre rom som betales av medlem, forutsatt at medlemmet bor i et av rommene og de øvrige boende ikke ønsker poeng for sitt opphold. 
Poeng kan ikke gis til et annet medlem/ person. To eller flere medlemmer kan ikke sette sammen sine poeng. 
Medlemmer som deltar på konferanse får et fast poengbeløp per opphold, uansett lengden på oppholdet, antall deltagere og pris. 
Det er deltagere på konferansen som får poengene individuelt, uansett hvem som har betalt. Poeng gis ikke på dagskonferanser. 
Medlem som har booket en hotellpakke – overnatting inkludert noen aktivitet, får et fast poengbeløp uansett aktivitet og lengde på oppholdet. 
Opptjente poeng har ubegrenset gyldighetstid. 

3. Bruk poeng på Best Western Hotels & Resorts

Når man bestiller en frinatt vil poengsaldoen bli redusert i samsvar med Best Western Hotels & Resorts sine gjeldende tabeller. 
Travel Card kan bli brukt som delbetaling av hotellrom eller restaurantregning på Best Western hoteller over hele verden. 
Så sant ikke annet er angitt, kan ikke poeng brukes i kombinasjon med kontanter, spesialrabatter, kuponger eller andre spesialtilbud.
Ved bruk av en frinatt skal det oppgis ved booking tidspunktet. Frinattspoengene trekkes direkte ved bruk. 
Frinetter skal oppgis på forhånd ved booking av rom. Poengene for frinatten trekkes fra kontoen ved oppholdet. 
Frinetter krever en spesiell frinattvocher (som skrives ut via bestwestern.no). 
Frinetter kan benyttes på samtlige hoteller innen Best Western Hotels & Resorts, for en eller to personer, på en valgfri dag, i et dobbeltrom, ved ledig kapasitet. Frokost inngår hvis frokost er inkludert i prisen for et standard dobbeltrom. 
Ved bruk av frinattsvoucher eller andre bonustilbud, gjelder ikke andre rabatter eller fordeler. 
Travel Card er gyldig i tolv måneder. Gyldighetstiden kan ikke forlenges. 
Travel Card/frinattvoucher som ikke er brukt, kan ikke løses inn mot kontanter. 
Reisebyrå kan ikke utstede vouchere i bytte mot poeng. 
Best Western Hotels & Resorts ansvar for frinatt omfatter kun det som inngår i selve frinatten. Øvrige fordeler og arrangement som ligger utenfor frinatten, faller utenfor Best Western Hotels & Resorts sitt ansvarsområde. 

4. Medlemskap for elitenivåer 

Etter 7 opphold/ 10 netter/ 10 000 poeng* under et kalenderår, blir medlemskapet automatisk oppgradert til gold.
Etter 10 opphold/ 15 netter / 15 000 poeng* under et kalenderår, blir medlemskapet automatisk oppgradert til Platinum.
Etter 20 opphold/ 30 netter/ 30 000 poeng* under et kalenderår, blir medlemskapet automatisk oppgradert til Diamond. 
Etter 40 opphold/ 50 netter/ 50 000 poeng* under et kalenderår, blir medlemskapet automatisk oppgradert til Diamond Select.
*Oppgradering til høyere medlemsnivå baseres på opptjente poeng koblet til et opphold. Bonuspoeng er ikke inkludert.

Fordeler for elitemedlemskap gjelder for 12 måneder.
For å fornye medlemskapet på Gold, Platinum, Diamond eller Diamond Select, må medlemskriteriene for nivåene opprettholdes under ett kalenderår. 
Medlemskap identifiseres gjennom et nytt medlemskort som sendes fra Best Western.
For å kunne benytte seg av medlemsfordelene må man si i fra at man er medlem allerede når man foretar en reservasjon, og kortet må fremvises ved innsjekk.
Best Western Hotels & Resorts forbeholder seg retten til å endre medlemsfordelene. 

5. Generelt

Regler for poengopptjening, samt medlemsfordeler er globale og Rewards- medlemmer tilhører et globalt program som ligger under Best Western Hotels & Resorts, med hovedkontor i Phoenix, Arizona.

6. Samtykke til bruk av personlig informasjon

Ved signering av medlemskortet gir medlemmet sitt samtykke til at Best Western Hotels & Resorts og deres samarbeidspartnere i Best Western Rewards programmet, kan bruke og behandle personlig informasjon om medlemmet. Medlemsinformasjonen samles inn elektronisk eller manuelt. Medlemmet har rett til når som helst å be om å få ta del av eller forandre sin informasjon, gjennom å kontakte medlemsservice. Behandlingen av personlig informasjon, kommer til å bli brukt av Best Western Hotels & Resorts og deres partnere i Best Western Rewards programmet, for å brukes i sin markedsføring og markedskommunikasjon. Best Western Hotels & Resorts kommer ikke til å selge sin medlemsinformasjon til en tredjepart. Behandlingen av personlig informasjon inkluderer også administrasjonen ved Best Western Rewards programmet og omfatter bl.a. poengberegning, medlemsfordeler, bookinger. I tillegg til samordning av aktiviteter og spesialtilbud med Best Western Hotels & Resorts partnere. Medlemmene har blitt informert om og gir sitt frivillige samtykke til at Best Western International og deres partnere i Best Western Rewards programmet kan i administrasjons - og markedsføringssammenheng, 

Best Western Rewards er et globalt program og medlemmene gir også sitt frivillige samtykke til at informasjon kan videresendes til land som ikke er medlem av European Union (EU) eller European Economic Area (EEA)

7. Force Major

Ved hendelser som Best Western Hotels & Resorts ikke rår over, forårsaket av streik, lockout, brann, krig, offentlige pålegg eller liknende, fritas Best Western Hotels & Resorts for alt ansvar for hindring mot kortets bruker. Informasjon godkjent januar 2015. Best Western Hotels & Resorts er ikke ansvarlig for endringer etter dette eller trykkfeil. 

Menu

 Bokmål
Menu